Archive of Kalayaan

Kalayaan | 1st Quarter 2021
March 31, 2021

Download the issue here Pilipino: PDF

Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue | March 2021
March 29, 2021

Download the issue here PDF CONTENT Editoryal Ipagbunyi ang anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sulong para sa higit pang mga tagumpay sa kabila ng pasismo ng estado! Kabataan, tumungo sa kanayunan, sumapi sa BHB! Parangal Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rommel “Ka David” Tucay! Anak ng Bayan. Matapang na Pulang Kumander. Pinakamataas na Pulang pagpupugay […]

Pinakamataas na Pulang pagpupugay kay Kasamang Ferdinand “Ka Islaw” Poblacion Jr: Makabayang Guro, Artista, at Mabuting Anak ng Bayan.
March 29, 2021

Artikulo mula sa Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue, March 2021 Download full issue here: PDF Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan – Gitnang Luson ang makabuluhang buhay na inalay ni Kasamang Ferdinand “Ka Islaw” Poblacion, Jr. para sa pagsusulong ng digmang bayan sa rehiyon. Inalay niya ang sikhay ng kanyang kabataan sa pagpapalakas ng kilusang masa sa urban, […]

To the militant Filipino youth
March 29, 2021

Artikulo mula sa Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue, March 2021 Download full issue here: PDF As we celebrate the founding anniversary of the New People’s Army and lauds its accomplishments, Kabataan Makabayan also applauds the progressive, militant and nationalist youth of Central Luzon. We congratulate the continuous expansion of different national democratic mass organizations all over […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rommel “Ka David” Tucay: Anak ng Bayan. Matapang na Pulang Kumander.
March 29, 2021

Artikulo mula sa Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue, March 2021 Download full issue here: PDF Pinakamataas na pulang pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Gitnang Luson kay kasamang Rommel “Ka David” Tucay, mahusay na kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at pulang kumander ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon, para sa kanyang hindi matatawaran at puspusang pag-aalay […]

Editoryal | Ipagbunyi ang anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sulong para sa higit pang mga tagumpay sa kabila ng pasismo ng estado! Kabataan, tumungo sa kanayunan, sumapi sa BHB!
March 29, 2021

Artikulo mula sa Kalayaan-Gitnang Luzon Special Issue, March 2021 Download full issue here: PDF Pinakamataas na pagpupugay sa ika-52 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa gitna ng paghahasik ng pasismo ng rehimeng US-Duterte, sumusulong ang digmang bayan sa malawak na kapatagan at mga kabundukan ng Gitnang Luson kaya’t signipikanteng ipagbunyi ang mga tagumpay na […]

Kalayaan | September 2020
October 05, 2020

Download the issue here PDF

Kalayaan | May 2020
May 18, 2020

Dowload PDF