Archive of Anniversary

Kabataan, isulong ang digmang bayan! Sampa na sa New People’s Army!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Cavite | Marjorie Topacio | Spokesperson |

Ipinapaabot ng probinsyal na balangay sa Cavite ng Kabataang Makabayan, Balangay Cristina Catalla ang pinakamataas nitong pagpupugay sa lahat ng mga Pulang mandirigma, milisyang bayan, yunit pandepensa sa sarili at iba pang mga komponente ng Bagong Hukbong Bayan sa ‘Timog Katagalugan at sa buong bansa. Pinatunayan lamang ng anibersaryo ng BHB na patuloy na sinusuportahan […]

BHB sa Central Negros, nag-ulat ng mga tagumpay
March 30, 2022

Laking seksyon ang kayang armasan ng mga nakumpiskang armas ng BHB-Central Negros, ito ang inihayag ni JB Regalado, tagapagsalita ng Leonardo Panaligan Command (BHB-LPC) noong Marso 29 kasabay ng paggunita sa ika-53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Mula Marso 2021 hanggang Marso 2022, nakapaglunsad nang hindi bababa sa 35 aksyong militar o tatlo kada […]

Palig-unon ang hugot nga angut sang pulang hukbo kag masa sa pagpasulong sa inaway banwa!
March 30, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

  Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army (AGC-NPA) sa isla sang Negros nagapanginbulahan sa ika-53 nga anibersaryo sang pagkatukod sang New People’s Army (NPA) sadtong March 29, 1969. Pula nga pagsaludo sa mga pulang komander kag pulang hangaway, mga kadre kag katapuan sang Partido nga padayon nga naga-abaga sang mga hilikuton sa armado nga rebolusyon […]

I-angat ang katatagan at lakas ng masa’t rebolusyonaryong mandirigma! Mabuhay ang ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
March 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Sa harap ng matinding desperasyon ng estado na supilin ang armadong paglaban ng mamamayan, buhay at nananatili ang Pulang mandirigma upang ipagtanggol ang mamamayan mula sa mga mapanamantalang uri. Mahigpit na yinayakap ng mamamayan ang rebolusyon bilang tanging landas tungo sa malayang lipunan at isulong ang sosyalistang layunin. Puspos na sinasaluduhan at taas-kamaong nag-aalab ang […]

The people’s unity with the NPA fortifies in advancing the armed revolution
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The National Democratic Front (NDF) in Ilocos conveys its warmest greetings and pays its highest respects to the New People’s Army (NPA) in its 53rd Founding Anniversary this day! The NDF-Ilocos celebrates with all comrades and masses for more than five decades of the NPA’s victories in advancing the revolutionary armed struggle to crush imperialism, […]

Pahayag ng KM-Southern Tagalog sa ika-53 anibersaryo ng BHB
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinakamataas na pagbati at pagpupugay mula sa Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-53 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Mula sa ika-53 na taon patungo sa hinaharap ng rebolusyon, Malaki ang magiging gampanin ng kabataan sa kinabukasan. Sa isang lipunan na hawak ng mga gahaman walang hihigit na katarungan ang makakamit kundi […]

Pahayag ng KM-DATAKO — Balangay ng Elvira para sa Ika-53 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mula sa Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo ti Kordilyera (KM-DATAKO) — Balangay ng Elvira, pulang pagbati at pagpupugay sa ika-53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa kabila ng kaliwa’t kanang pagtangka ng estado na biguin ang armadong pakikibaka, pinatunayan ng hukbo sa kanilang limang dekadang paglaban na hindi basta-bastang madudurog at […]

Patibayin ang Pagkakaisa ng Masa at Bagong Hukbong Bayan, Bigwasan ang Terorismo ng Estado, Isulong ang Digmang Bayan
March 29, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Mindoro (Lucio De Guzman Command) |

Taas kamaong nagpupugay ang Lucio de Guzman Command-New People’s Army-Mindoro sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng New People’s Army (NPA)! Kasama ang rebolusyonaryong masang Mindoreño, mga kadre’t kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga alyado’t kaibigan ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang maniningning na mga tagumpay […]

Magpunyagi sa armadong pakikibaka at ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! Ipagdiwang ang ika-53 Anibersaryo ng NPA!
March 29, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Rizal (Narciso Antazo Aramil Command) | Macario 'Ka Karyo' Liwanag | Spokesperson |

Taas-kamaong nagpupugay ang Narciso Antazo Aramil Command-NPA-Rizal sa ika-53 taong anibersaryo ng New People’s Army. Binabati nito ang lahat ng Pulang kumander at mandirigma ng NPA at ang buong rebolusyonaryong kilusan para sa buhay-at-kamatayang pakikibaka ng mga ito para isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Mula sa pagkakatatag nito noong Marso 29, 1969, sa panahon ng […]

Labanan at Biguin ang kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte! Tangkilikin at Pakamahalin ang New People’s Army!
March 29, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Kaisa ng Cesar Batralo Command-NPA-Laguna ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng New People’s Army. Sama-sama nating ginugunita ang pagkakatatag ng New People’s Army. Ang araw ng Marso 29, 1969 ay simula ng pag-asa sa mamamayang pinagsasamantalahan at ligalig naman para sa mga naghaharing uri. Ito rin ay araw ng paggunita sa mga […]