Archive of Bureaucrat capitalism

Critical appraisal of Gen. Fidel Ramos: Reactionary hero, people’s foe
August 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Profuse praise are being heaped by the reactionaries on Gen. Fidel Ramos since news of his death came out. They all pay homage to Ramos for supposedly bringing “stability” to the country and turning it into a “tiger economy.” The broad masses of the Filipino people, however, are confounded by these praises, as they recall only […]

Kickback negotiations behind Marcos veto of Bulacan ecozone
July 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Malacañang announced yesterday that Marcos Jr vetoed the bill creating the Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport citing how it granted unlimited tax incentives to businesses that will be established in the area and how this cost government in revenues. Marcos Jr, however, explicitly said that he does not oppose the project and […]

Renegosasyon at di pagbabasura ang veto ni Marcos Jr sa paliparan sa Bulacan
July 04, 2022

Tulad ng mga naunang mga presidente, iniaatras ngayon ni Ferdinand Marcos Jr ang mga kontrata at kasunduang pinasok ng nagdaang rehimen para sa sariling pakinabang. Ibinalita kahapon na “ibinasura” niya ang panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone (BACSEZ) na magpapahintulot sa pagtatayo ng internasyunal na paliparan sa prubinsya. Ang pag-veto ni Marcos sa proyekto […]

Ang Bayan | June 7, 2022
June 07, 2022

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Paniniil at panlilinlang ang magiging sangkap ng paghaharing Marcos II
June 07, 2022

Hindi pa man ganap na nakauupo si Ferdinand Marcos Jr. sa ninakaw niyang trono, nakasungaw na ang balaraw ng pasistang paniniil at panlilinlang, pangitain ng kadilimang haharapin ng sambayanang Pilipino sa darating na anim na taon. Sa nagdaang ilang linggo, sunud-sunod ang banta at hakbanging sumasagasa sa demokratikong karapatan ng mamamayan na magpahayag at sama-samang […]

Pagpamigos kag pagpaniplang ang mangin sangkap sang paghari nga Marcos II
June 07, 2022

Wala pa man lubos nga nakapungko si Ferdinand Marcos Jr. sa ginkawat niya nga trono, nagatuhaw na ang kutsilyo sang pasistang pagpamigos kag pagpaniplang, ginapanan-aw nga kadulom nga pagaatubangon sang pumuluyong Pilipino sa maabot nga anum ka tuig. Sa nagligad nga pila ka semana, sunud-sunod ang pamahug kag tikang nga nagalapak sa demokratikong kinamatarung sang […]

The Marcos family’s full restoration to power
June 07, 2022

The Marcoses have fully returned to power as Ferdinand Marcos Jr. was proclaimed as the 17th president of the reactionary government of the Republic of the Philippines last May 25. At the same time, the Dutertes have perpetuated their rule with Sara Duterte’s victory as vice president. The Marcoses flaunted their power steal when the […]

Pamilyang Marcos, lubos na nga nakapanumbalik sa poder
June 07, 2022

Lubos na nga nakapanumbalik sa poder ang mga Marcos sang iproklamar si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 presidente sang reaksyunaryong gubyerno sang Republika sang Pilipinas sang Mayo 25. Kadungan sini, napalawig man sang mga Duterte ang ila nga paghari sa pagdaog ni Sara Duterte bilang bise presidente. Daw sa ginpakita sang mga Marcos sa pumuluyo […]

Pamilyang Marcos, ganap nang nakapanumbalik sa poder
June 07, 2022

Ganap nang nakapanumbalik sa poder ang mga Marcos nang iproklama si Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng reaksyunaryong gubyerno ng Republika ng Pilipinas noong Mayo 25. Kasabay nito, napalawig din ng mga Duterte ang kanilang paghahari sa pagkapanalo ni Sara Duterte bilang bise presidente. Animo’y ipinamukha ng mga Marcos sa sambayanan ang kanilang pagbawi ng […]

Pamilyang Marcos,  hingpit nang nakabalik sa gahum
June 07, 2022

Hingpit nang nakabalik sa gahum ang mga Marcos dihang iproklama si Ferdinand Marcos Jr. isip ika-17 nga presidente sa reaksyunaryong gubyerno sa Republika sa Pilipinas niadtong Mayo 25. Dungan niini, napalungtad usab sa mga Duterte ang ilang paghari sa pagdaug ni Sara Duterte isip bise presidente. Daw gipagawal sa mga Marcos sa katawhan ang ilang pagbawi […]