Archive of Revolutionary Calls

Recall the people’s epic resistance to martial law
September 01, 2022 | Communist Party of the Philippines |

This month of September, the Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking their epic democratic resistance against Ferdinand Marcos Sr’s martial law dictatorship during the period 1972–1986. During this month, the Party pays tribute to all the heroes and martyrs of the democratic mass struggles against the US-Marcos dictatorship including […]

Filipinos ready to shed blood in war vs tyrants
August 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

August 21st is a sobering reminder that the People Power was never a peaceful revolution as many interested parties would like to paint it to be. Before its culmination in 1986, the Marcoses were already spilling blood left and right. In 1983, dictator Ferdinand Marcos had his rival Ninoy Aquino assassinated at the airport as […]

Itakwil ang Ilehitimong Rehimeng US-Marcos II, Paigtingin ang Digmang Bayan, Kamtin ang Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan
July 31, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Walang dapat asahan ang sambayanang Pilipino sa programa at pangakong ipinahayag ng isang ilehitimong pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang katatapos na State of the Nation Address (SONA). Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanyang rehimen ay magsisilbi lamang sa interes ng naghaharing uring malaking burgesya-kumprador, uring panginoong maylupa, burukrata […]

Hinggil sa talumpati ni Ferdinand Marcos Jr (Marcos II)
July 27, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command) | Cleo del Mundo | Spokesperson |

Lubhang nahihiwalay at hindi nauunawaan ng bagong rehimeng Marcos-II ang tunay na kalagayan at ang krisis na kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Sa higit isang oras na talumpati ni Marcos, tiniyak niya na mamumulaklak ang Batasang Pambansa sa bawat salitang kanyang bibitawan sa harap ng madla. Pinaghehele niya ang mamamayan sa mga pangako at panaginip sa […]

Salubungin ng protesta ang ilehitimong rehimen ng tambalang Marcos-Duterte II
July 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nananawagan ang NDFP-ST sa malawak na sambayanang Pilipino na gawing okasyon ang unang state of the nation address (SONA) ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para imarka ang mariing pagtatakwil ng bayan sa ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte II. Ninakaw ng tambalang ito ang eleksyon noong Mayo 2022 upang iluklok sa kapangyarihan ang kinatawan ng dalawang pinakakorap at […]

Reject Marcos’ false promises of prosperity and peace
July 24, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Ferdinand Marcos Jr is the chief executive of the neocolonial state. He comes from the Marcos dynasty of bureaucrat capitalists who accumulated monstrous amounts of wealth during their close to two decades of dictatorial rule throughout the 1970s up to the mid 1980s. Marcos represents the interests of oppressive imperialist banks and foreign multinational corporations […]

The state gives the people more reasons to revolt
July 22, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Over the past few days, the mercenary 3rd Infantry Division led by MGen. Arevalo has launched several attacks against the Negrosanons. These attacks are not achievements of the state’s counterrevolution now under the behest of the US-Marcos II regime, but evidence that the revolutionary movement is fervently advancing. To hide the truth, Arevalo and his […]

Labanan ang Terorismo ng Estado, Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Hulyo 4 imamarka ang ikalawang taon ng pagsasabatas ng Anti-Terrorism Law of 2020 (ATL). Ito rin ang huling dalawang taon sa poder ng diktador at tiranong si Duterte nang ipahayag na dudurugin niya ang CPP-NPA-NDFP. Sa huling dalawang taon, binalot ng pasistang lagim ang buong bansa na nagdulot ng lansakang paglabag sa mga demokratikong […]

Balikan ang kasaysayan, papag-alabin ang paglaban sa bagong Marcos sa Malakanyang
July 06, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Itinatakwil ng malawak na sambayanang Pilipino si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., anak ng yumaong diktador at ngayo’y uupo bilang ika-17 presidente ng reaksyunaryong republika ng Pilipinas. Gamit ang garapalang pandaraya sa nagdaang eleksyon, naluklok si Bongbong sa kabila ng malalim na galit ng buong bayan sa kanyang pamilya. Sinasalamin nito ang rurok ng pagkabulok at […]

Revolutionary movement will fight and outlast Marcos Jr, CPP says
July 01, 2022

The Communist Party of the Philippines (CPP) yesterday blasted Ferdinand Marcos Jr’s inauguration and ascension as chief of the reactionary government and declared that the New People’s Army (NPA) and the entire revolutionary movement are ready to face his illegitimate regime and will certainly outlast him. After having frustrated Rodrido Duterte and the Armed Forces […]