12 ang Kaswalti sa AFP sa 2 ka Peace and Development Team (PDT) nga Gin-atake sang LPC-NPA sa Guihulngan, Negros Oriental

Duha ka PDT sang AFP ang simultaneous nga gin-atake sang NPA sa Guihulngan sadtong Enero 19, 2019 sang kaagahon.

Ginreyd sang NPA ang AFP-PDT nga nakapundo sa Brgy Hall kag Day Care Center sa Brgy. Tacpao, Guihulngan City. Resulta; 12 ang patay matapos nga ginpalukpan sang Command Detonated Explosives sang NPA ang nasambit nga tropa militar. Gilayon nga gin-assault sang NPA upod ang paghaboy sang mga granada kag rifle granades sulod mismo sang nasambit nga Brgy. Hall nga nahamtangan sang mga elemento sang PDT. Naglab-ot sa 28 minutos ang linukpanay nga nagsugod alas 4:47 tubtob alas 5:15 sang kaagahon.

Kadungan sini ang pagharas man sang NPA sa AFP-PDT nga naka-station sa Brgy Binubuhan, Guihulngan nga naglab-ot man sa 15 minutos ang binayluhanay sang lupok.

Lunsay kabutigan nga CAFGU detachment ang ginraid sang NPA sa Brgy Tacpao, Guihulngan. Wala kamatuoran nga may nakuha nga mga bag, personal belongings kag mga live ammunitions gikan sa NPA. Kundi maathag nga ginatursi ni Arevalo ang kamatuoran kag gusto sini hinabunan nga ang mga public places ila ginahimo nga kampo-militar. Hungod man nga ginatago sa publiko ang ila kaswalidad sa pihak sang aktwal nga nahisayran sang mga residente.

Malig-on kag determinado ang NPA sa iya misyon nga wasakon ang kaaway kag maathag man sa NPA nga tatak sang AFP ang pagka-pasista. Indi ini madala ni Col. Benedict Arevalo sa mga drama-drama nga estilo kag pagpakitluoy lamang magsurender ang mga katapo sang NPA sa AFP. Mas kaluy-an ni Arevalo ang iya kaugalingon nga tuta siya kag kapit sa patalim ini sa mapintas nga estado kabaylo sang iya ranggo kag kapritso. Samtang ang iya tinawo nga naga-antus sa pagsakripisyo, nagabatyag sang kahadlok sa pangontra, nagkalamatay kag biktima sa pagtuman sang indi makatarunganon nga mando gikan sa ila mga superior kangay ni Col. Arevalo bilang Commanding officer.

Madinalag-on nga ginlunsar sang LPC-NPA ang asud-asod nga taktikal nga opensiba sa Central Negros sa paghatag hustisya sa mga biktima sang mapintas nga SEMPO, Oplan Sauron kag padayon sang AFP sa pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung, CARHRIHL kag laye sa gyera pareho sang paghimo kampo militar sa mga buluthuan, Brgy Hall kag mga puluy-an sang pumuluyo sa pihak sang malaparan nga reklamo sini.

Determinado man ini nga sabat sang NPA sa Memorandum Order #32, Executive Order Numbers 74, 360 kag 70 nga amo ang pagtukod sang National Task Force agud wasakon ang CPP/NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong hublag idalum sa Oplan Kapayaan sang US-Duterte nga rehimen.

12 ang Kaswalti sa AFP sa 2 ka Peace and Development Team (PDT) nga Gin-atake sang LPC-NPA sa Guihulngan, Negros Oriental