13 ka AFP kaswalti sa ambus sang LPC-NPA sa 62nd IB sa Guihulngan, paghatag sang hustisya sa mga biktima sang Oplan Sauron

,

Read in: Pilipino

Madinalag-on nga gin-ambus sang yunit sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang nagahara-hara nga pasista nga tropa sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army sadtong Enero 16, 2021, ala 1:00 sang hapon sa Sityo Batong-buang, sakop sang Brgy. Trinidad, Guihulngan, Negros Oriental.

Natigayon ang pag-ambus sa tunga sang operasyon sang nasambit nga tropa militar halin pa sadtong Enero 10 sa paglagas sa mga rebolusyonaryo nga masa ilabi sa CPP-NPA.

Resulta sini, nag-agum sang 13 ka Killed-in-action (KIA) ang tropa sang 62nd IB kag may iban pa nga mga pilason nga direkta nga naigo sang ginpalukpan sang Command Detonated Explosive (CDX). Samtang hilway nga naka-atras ang yunit sang LPC-NPA matapos ang lima ka minutos nga pag-ambus.

Indi matuod nga duha ka hugna ang natabo nga engkwentro sini nga panahon, kundi ang matuod, natabo ang mis-encounter sa tunga sang 62nd IB PA mga alas 4:30 sang hapon. Resulta ini sang patarasak nga pagpalupok sang nerbyuso nga katapu sang 62nd IB kag mga CAFGU.

Lubos nga ginakondinar sang LPC-NPA ang pag-abduct kay Anselma Garde isa ka pobre kag inosente nga mangunguma, 31 anyos nga dalaga sang Sityo Batong-buang, Brgy. Trinidad sa amo nga syudad. Ginhimo sang 62nd IB ang pag-abduct kay Garde sadtong Enero 17, alas 10:00 sang aga nga kutob subong wala pa makit-an sang pamilya kag sang mga residente ang nasambit nga biktima.

Mabaskog man nga ginakondinar sang LPC-NPA ang patarasak nga pagpamomba sang militar gamit ang mortar nga naghalin sa Casingan Army Detachment sakop sang Brgy. Trinidad kag air strike gamit ang helikopter sa mga malasang nga bahin sang mga Brgy. sang Sandayao, Trinidad, Binobohan, Imelda kag Tacpao. Nagresulta ini sang pagbakwit sang gatusan ka pamilya sa lugar sa diin nagdislokar sang ila pangabuhian.

Ang ini nga taktikal nga opensiba sang LPC-NPA sabat sa demanda sang pumuluyo sa Central Negros sa pagpangita sang hustisya sa mga biktima sang Oplan Sauron kag iban pa nga porma sang nagapadayon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa tunga sang krisis sa ekonomiya kag pandemya sang Covid-19 nga gina-atubang sang pumuluyo sa subong.

Mag-isa kag maghimakas! Paslawon ang Oplan Kapanatagan kag ang NTF-ELCAC! Rumpagon ang rehimen US-Duterte!

13 ka AFP kaswalti sa ambus sang LPC-NPA sa 62nd IB sa Guihulngan, paghatag sang hustisya sa mga biktima sang Oplan Sauron