1st IBPA, binigwasan ng CBC-NPA-Laguna

,

Binigwasan ng Cesar Batralo Command-NPA-Laguna ang nag-ooperasyong tropa ng 1st IBPA, ganap na 7:11 ng umaga kahapon, Agosto 29, 2021 sa Brgy. Magsaysay, Siniloan, Laguna. Nagresulta ito ng patay at mga sugatan sa hanay ng mersenaryong tropa samantalang ligtas na nakaatras ang buong yunit ng CBC.

Malaon nang pinoprotektahan ng mersenaryong AFP-PNP ang libu-libong ektaryang lupain sa hangganan ng Siniloan at Famy, Laguna at Real, Quezon sa ngalan ng UP Land Grant na ginagawang tabing sa kinakamkam na mga lupain ng malalaking burgesya-komprador tulad nina Atong Ang at Lucio Tan. Katuwang ng mga ito ang bayarang goons na lansakang nanununog sa kabahayan ng mga residente at sumisira sa kanilang mga pananim at palaisdaan, habang tuloy-tuloy ang intimidasyon sa mamamayan. Pinatunayan ng labanan na laging handa ang pasista at mersenaryong AFP-PNP na ipagtanggol hindi ang malawak na hanay ng mamamayang naghihirap, kundi ang naghaharing uring pilit na nangangamkam ng lupa, ipinagkakait sa masa ang karapatang magbungkal, at sumisira sa kalikasan.

Sa kanilang kahihiyan, naglubid pa ng kasinungalingan ang 1st IBPA na maraming patay at may 3 sumuko sa panig ng NPA samantalang sila itong may mga inilabas na labi ng mga sundalo ng AFP sa karatig na Brgy. Maunlad, Real, Quezon.

Laging handa ang Cesar Batralo Command na ipagtanggol ang mamamayan ng Laguna, ang kanilang interes na ipaglaban ang kanilang lupang sakahan, panirahan, at kalikasan. Hindi nito bibitiwan ang mandato nito bilang tunay na Hukbo ng bayan, at handa itong harapin ang sinumang pipinsala sa interes ng sambayanan.###

1st IBPA, binigwasan ng CBC-NPA-Laguna