2 ka tropa sa 36th IBPA napatay sa Isnayp-Haras sa NPA-SDS

Naisnayp-harass sa usa ka tim sa New Peoples Army- Surigao del Sur (NPA-SDS) ang nag-operisyong tropa sa 36th IBPA kaniadtong Abril 30, 2022 bandang alas 12:00 sa udto sa bukirong bahin sa Nurcia, Lanuza, Surigao del Sur. Duha ang kompirmadong napatay sa han-ay sa kaaway.

Mahidumdumang kaniadtong Abril 29, 2022 giambus sa tropa sa 36th IBPA ang dili armado sa tag-as nga kalibreng armas ang duha ka kauban nga si Ka Max ug Ka Errol, nga nagresulta gilayon sa ilang hinanaling kamatayon. Ang maong tropa sa kaaway nga nakaambush kanila mao ra usab ang tropa nga naharass sa mga Pulang manggugubat. Matod sa tim nga nag-opereyt, nagtapok ug nagkasaba ang kaaway sa usa ka tent samtang nagpundo, maong dali kining namatikdan sa mga kaubanan. Hinay-hinay nga gikomando sa mga kauban ang giposiyonan sa kaaway hangtod nga pila nalang ka metros ang gilay-on nakita na nila kini maong gipaarakan kini sa mga kauban. Duha ka kaaway ang nakita sa kauban nga natumba sa ilang pagpamusil niini.

Dili kalikayan nga sa paglunsad og gubat aduna gyud makalas nga kinabuhi, sa han-ay man sa NPA o sa kaaway nga hukbo, apan adunay dako kaayong kalahian sa kabililhon niini sa gihalaran nga kinabuhi. Ang magpakamatay alangsa pag-alagad sa hut-ong gipahismuslan ug gidaogdaog mas bug-at pa sa bukid Diwata ang bili niini, samtang ang magpakamatay nga nag-alagad sa interes sa nagharing hut-ong mas gaan pa sa balahibo sa manok ang bili niini.

Samtang magpadayon ang dunot nga sistemang semi-kolonyal ug semi-pyudal sa katilingbang Pilipino ang kamakatarunganon sa paglunsad og Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan kanunay’ng husto.

Sa bisan unsang sistema sa katilingban nga adunay panagbangi sa hut-ong, balaod niini ang pagtunhay sa usa ka rebolusyon aron pukanon ang nagpahimulos ug nagdaogdaog nga hut-ong ug tukuron ang gobyerno sa katawhan nga tiunay nga mag-alagad sa interes niini.

Maong alang sa katawhang Pilipino anaa kita sa panahon kun diin tabunok kaayo ang kayutaan alang sa pag-asdang sa gubat sa katawhan.

Mabuhi ang katawhang Nakigbisog!

Mabuhi ang NPA!

Mabuhi ang PKP!

2 ka tropa sa 36th IBPA napatay sa Isnayp-Haras sa NPA-SDS