21 Patay, 9 Pilason kag 2 Missing sa Hanay sang AFP sa Central Negros

,

Marso 7, 2021 alas 8:00 sang gab-i-ginharas sang yunit sang NPA ang CAFGU detachment sa Brgy. Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. Patay ang 1 ka militar samtang matawhay nga naka-atras ang NPA matapos ang 5 ka minutos nga linukpanay.

Marso 15, 2021 alas 9:30 sang aga-madinalag-on nga ginlunsar sang NPA ang pag-ambush sa mga naga-operasyon nga katapo sang 62nd IBPA sa Sityo Mabanga, Brgy Bagtik, La Libertad, Negros Oriental. Kinse (15) ang KIA, 9 ang samaron sa 62nd IBPA kag 2 ka katapo sang CAFGU ang na-missing matapos nga ginpalukpan sang Commmand Detonated Explosives. Naglab-ot sa 30 minutos ang linukpanay kag tawhay nga naka-atras ang yunit sang NPA. Saksi ang mga pumuluyo sa lugar nga ginkuha sa Sityo Cansampo sang La Libertad nga ginkarga sa rescue vehicle ang mga kaawalti sang nasambit nga tropa.

Bangud sang dako nga halit sa hanay sang militar, alas 3:00 sang hapon gindakop, ginkastigo tubtob nga ginpatay sang pasistang militar si Aldren Faburada, pamatan-on nga lalaki, 17 anyos nga nagkuha sang iya module sa ila payag malapit sa encounter site. Ginpatu-patuan si Aldren Faburada sang nasambit nga tropa militar nga katapo sang New People’s Army.

Marso 23, 2021 alas 12:30 sang udto-aktibong depensiba sang NPA sa ginhimo nga reyd sang composite nga tropa militar sang 62nd IBPA, 16th Scout Ranger Coy kag 33rd DRC. Lima (5) KIA sa pasistang militar sa sulod sang masobra 3 ka oras nga inaway sa Sityo Agit, Brgy Trinidad, Guihulngan, Negros Oriental. Samtang (10) ang namartir sa New People’s Army. Ginpasidunggan sang NPA ang maisog nga pagkamartir sang mga kaupod nga sanday Ka Troy, Ka Jun, Ka Jek-jek, Ka JK, Ka Jonas, Ka Eron, Ka Diego, Ka Bong, Ka Pido kag Ka Mayte sa pag-atubang kag pagbato sa pasistang kaaway. Pilason ang nasambit nga mga kaupod sang gin-assault sang militar. Wala na sang ikasarang magbato ang mga kaupod sa sini nga panahon bangud sang naagum nga mga kapilasan tuga sang lapuyot nga inaway. Makabig nga hors de combat ang NPA suno sa Geneva Convention.

Alas 7:00 sang gab-e sini man nga adlaw si Ka Jek-jek pilason pa sang nakadangup sa balay sang masa. Pilit nga ginkuha sang militar kag gindala palayo sa balay kag ginpatay samtang naga-antus sa pilas nga iya naagum.

Paglapas sa protocol & rules of war ang ginhimo sang mapintas nga militar ang pagpamatay sa mga pilason nga kaupod paagi sa pagbuno kag pagpaum-om sang sumbuhan sang pusil kag ginpalukpan ang baba tubtub nga nadulaan sang kabuhi. Bangud sang brutal nga pagpamatay sa mga katapo sang NPA, nagresulta nga indi makilal-an ang mga hitsura sini sa panahon nga gin-claim sang pamilya matapos nga gindala ang ila mga bangkay sa syudad sang Guihulngan.

Paglapak man sang tawhanon nga kinamatarung sang inosenteng sibilyan ang pag-hold sang masa kag pagkober sang ila mga puluy-an sa panahon sang inaway.

Ang puguso nga pagpasuporta sang Local Goverment Units sa mga pasuni sang NTF-ELCAC paagi sa Dagyawan sa Barangay dira sa pagpamahug kag pilit nga pagpasurender sa masa ang nagapuno sa korapsyon sang mga opisyal sang militar halin sa budget nga 19. 4 Bilyon pesos sa implementasyon sini nga ginakurakot sang matag-as nga opisyal sang AFP.

Ang pagduging sang militar sa pasismo sa ila Focus Military Operation sa Central Negros kag pagpokus sang militar sa isla sang Negros sa Visayas-wide sa sakop sang Central Command sang AFP sa pagpamuno ni Lt. Gen. Roberto Ancan ang rason sang pagpatuman sang neo-liberal nga polisiya sa pagdula sang moratorium sang maki-dumuluong kag makahalalit nga kasugtanan sa pagmina. Ini ang maathag nga nagabuyagyag sa AFP sang ila kinaiya nga matuod nga reaksyunaryo kag pasista nga makinarya sang estado sa pihak sang ila pagpakuno-kuno nga maki-pumuluyo.

Kabutigan ang ginahambal sang AFP nga protektor sila sang pumuluyo bangud ang matuod protektor sila sang interes sang nagahari nga sahi sang dalagko komprador burgesya, agalon mayduta kag mga kapitalista ilabina sang reaksyunaryo nga estado sang rehimen US-Duterte.

Isulong ang tawhanon nga kinamatarung!
Itib-ong ang makatarunganon nga armadong paghimakas kag i-angat pa sa mataas nga halintang sang inaway banwa!
Rumpagon ang rehimeng US-Duterte!

21 Patay, 9 Pilason kag 2 Missing sa Hanay sang AFP sa Central Negros