2nd IBPA AT MICO, PINARUSAHAN NG BHB Masbate

Binabati ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate ang pulang kumander at mga mandirigma sa matagumpay na pagbigo sa patuloy na operasyong militar ng 2nd IBPA at MICO , kasama ang mga nagtaksil na dating NPA. Nagpupugay ang JRC-BHB Masbate sa mahusay na pagsasagawa ng pagpapasabog gamit ang command detonated explosive (CDX). Mahusay nilang hinarap ang imbing pakana ng mga sundalo laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Masbatenyo.

Lulan ng 6 by 6 ang mga tropa ng 2nd IBPA, MICO at dating mga NPA sa So. Taham, tri-boundary ng Brgys. Tagbon, Jamorawon at Cagay, Milagros at Masbate City nang eksaktong pagtapat sa pwesto ng itinanim na CDX ay agad itong pinaputok ng sapper team na siyang nagparalisa sa sasakyan at mga sakay nito.

Agarang namatay sa lugar ang 7 tropa ng sundalo at di mabilang na mga sugatan na dinala sa pagamutan sa Masbate City. Ang ilang malubhang nasugatan ay dinala naman sa Legazpi City.

Bago pa man ang pagpapasabog ay may ilang araw nang nasa mga kabundukan ng bayan ng Milagros at Mobo ang tropa ng 2nd IBPA, MICO at dating mga NPA na nagsasagawa ng combat operation. Dahil sa bigong makahanap ng NPA ay pinagbalingan ng mga sundalo ang sibilyan na si Rolly Arcenal ng Brgy. Barag, Mobo na kasalukuyan noong nasa kanyang ulingan. Pinatay nila ang sibilyan at binaluktot ang kwento na isang npa umano si Arcenal at namatay sa labanan.Habang sa Brgy. San Carlos, Milagros ay dinampot si Reneboy Mahinay para gawing giya, nang tumanggi ay binugbog ito.

Mahigpit na binabalaan ng JRC-BHB Masbate ang lahat ng mga sundalo at pulis na tigilan niyo ang pagpatay at pang-aabuso sa mga sibilyan tulad sa ginawa niyo kay Rolly Arcenal at sa iba pang mga nauna niyong pinatay at inabuso. Wala na ngang ginawa ang presidente niyong si Duterte upang umangat ang buhay ng mga tao ay pineperwisyo niyo pa ang kabuhayan nila. Lalo lamang pinapasahol ng mga sundalo at pulis ang miserable nang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng walang puknat na operasyong militar kasama ang mga dating NPA na tinalikuran na ang paglilingkod sa sambayanan at ngayon ay masugid nang tagapagpatupad ng krimenlidad sa kanayunan.

Kaugnay dito ay nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang Masbatenyo na patuloy niyong suportahan ang tunay na hukbong tapat na naglilingkod sa inyo para sa tuloy-tuloy na pagsulong nito hanggang sa ganap na tagumpay. Digmang bayan ang sagot sa papatinding krisis sa lipunang Pilipino.

Mamamayang Masbatenyo at Pilipino, magkaisa, isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan, ang tunay na Suldados san Pobre!
Kamtin ang Istratehikong Pagkapatas!

2nd IBPA AT MICO, PINARUSAHAN NG BHB Masbate