Fake News gamit na gamit ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA upang pagtakpan ang kanilang Krimen Laban sa mga Mindoreño!

Bumubula ang bibig ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA ng mga fake news upang pagtakpan ang kanilang krimen laban sa mga Mindoreño at kabiguang durugin ang New People’s Army. Sa 10 pinakakalat nilang balita, wala ni isa mang totoo liban sa pangalan ng kanilang mga opisyal, tagapagsalita at yunit.

Sa mga unang araw ng bagong ilehitimo at magnanakaw na rehimeng US-Marcos II at sa huling buwan ng tiraniko at kriminal na rehimeng US-Duterte, nagpakalat ang mga ito ng sunod-suod na mga pekeng balita.

Nagpakalat ng fake news ang 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA na may naganap na engkwentro sa pagitan ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC-NPA-Mindoro) at ng pinagsamang pwersa ng 4th Infantry Battallion ng 203rd Brigade Philippine Army at 2nd Provincial Mobile Force Company (PMFC) ng Philippine National Police (PNP) sa sitio Tauga Daka, bayan ng Roxas, Oriental Mindoro noong Linggo, Hulyo 3, 2022.

Ang totoo, pamamahay ng Mangyan Buhid na si G. Inyab ang niratrat ng PNP-SAF at 4th IBPA sa sityo Tauga Daka, Brgy. San Vicente Roxas noong Hulyo 3 at hindi yunit ng Lucio de Guzman Command – New People’s Army (NPA) Mindoro. Resulta nito, namatay ang isang menor de edad sa walang habas na pamamaril sa pamamahay ni G. Inyab. Hindi pa nasiyahan, hinuli ang maybahay na si G. Inyab kasama ang isang matandang babae at isang bata at dinala sa sityo Hingin, Bgy. Lisap, Bongabong Oriental Mindoro.

Nagalit ang mga pasistang sundalo’t pulis ng aksidenteng matapakan ng mga ito ang mga inilagay na balatik ni G. Inyab sa saklaw ng kanyang lupain habang naglalakad dito ang mga nag-operasyong pwersa ng PNP-SAF at 203rd Bde. Ang mga balatik ay gamit ni G. Inyab sa panghuhuli ng baboy damo. Dahil sa nalikhang sugat sa ilang mga sundalo’t pulis, naghuramentado ang mga itong niratrat ang pamamahay ni G. Inyab na nagresulta sa pagkapinsala ng mga biktima. Upang pagtakpan ang ginawang krimen ng mga sundalo’t pulis, ipinakalat nila sa media at cyber-media na merong “engkwentro” sa pagitan ng kanilang pwersa at NPA para maitago ang katotohanan at palabasing nananalo sila laban sa NPA. Tinamnan nila ng armalayt, mga bala at magasin ang bangkay ng pinaslang na menor de edad at pinakalat sa social media ang kinunang litrato para pagmukhaing NPA ang kanilang napaslang. Isa itong nakasusulasok at krudong pamamaraan na matagal nang ginagawa ng mga mamamatay-taong AFP-PNP upang pagtakpan ang kanilang krimen sa mamamayan.

Fake news naman ang pinamamalitang mga NPA ang hinuling limang sibilyan sa sityo Nara, Brgy. Villa Pag-asa, Bansud noong July 5. Ang totoo, biktima ng iligal na panghuhuli at pagpapakulong ang limang sibilyang residente ng Bgy. Conrazon sa Bayan ng Bansud at iprinesenta ang mga itong mga myembro ng NPA. Upang pagkitaan, buong kasinungalingan pang pinakilala ang isa sa kanila bilang bunsong anak ng yumaong dakilang Ka Roger, kilalang dating tagapagsalita ng PKP. Ang apat naman na sina Joel Raña Manis, Abegail Buendicho at ang mag-asawang Ricky at Sarah Hatulan ay pinipilit na paamining mga kasapi ng yunit ng milisyang bayan.

Hindi pa nakakahinga ni nakakabangon sa teroristang atake ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA ang mga mamamayang Mindoreño sa ilalim ng kalilipas na tiraniko’t kriminal na rehimeng US-Duterte. Umabot sa 126,000 mamamayan ang biktima ng tatlong taong teroristang pananalakay ng rehimeng US-Duterte sa Mindoro. Isang buwan bago magtapos ang tiranikong rehimen, kabi-kabila ang mga operasyong militar, paglabag sa karapatang pantao at mga pekeng balitang ibinubuga ng 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA.

Noong Mayo 31, 2022, ipinarada ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA ang 83 na mga sibilyan mula sa MIMAROPA bilang mga diumanong sumukong myembro ng NPA. Binibilog nila ang ulo ng sambayanan na nauubos na nila ang NPA sa MIMAROPA. Sa kabilang banda, tiyak na pinagkakitaan na naman ang mga “napasuko” sa balangkas ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP). Habang nagpapataba ang mga gahamang opisyales ng AFP-PNP sa 65,000 pisong pabuya ng ECLIP para sa bawat isang “sumusuko”, ilang kilong bigas, dalawang pirasong sardinas at noodles lamang ang ibinahagi nito sa mga sibilyang dinawit sa mapanlinlang nitong modus.

Noon namang Hunyo 8, nagpakalat din ng pekeng labanan ang 203rd BDE at PNP-MIMAROPA sa sityo Hagupit, Bgy. Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro. Pinalabas pa nilang may nakumpiska silang isang M14. Ito naman ang kanilang ginawa upang pagtakpan ang kanilang pagkatalo sa matagumpay na panananambang na isinagawa ng isang yunit ng LDGC-NPA-Mindoro laban sa mga pwersa ng PNP-SAF na nagresulta sa 7 KIA at 4 na WIA sa Special Action Force-PNP noong madaling araw ng Hunyo 08, 2022. Bukod sa nais nilang matabunan ang sinapit nilang kahihiyan, ginamit din nila ang pekeng balitang ito upang mabigyang katwiran ang pananalasa ng mga operasyong militar sa lugar.

Humahaba lamang ang listahan ng kasinungalingang hinahabi ng teroristang AFP-PNP-MIMAROPA habang lalo silang nalulugmok sa kumunoy ng kahihiyan at kawalan ng dangal. Matagal nang lantad sa mamamayan ang kanilang kasuklam-suklam na gawain. Tunay ngang salamin ang papet na armadong pwersa ng bulok, magnanakaw, mamamatay tao at sinungaling na rehimeng Duterte at Marcos II na pinagsisilbihan nito. Malinaw na sa pagsandig ng mga buhong na rehimen sa buladas at kasinungalingan, bigong bigo itong maisakatuparan ang inaasam na magagapi ang rebolusyonaryong kilusan. Nahihintakutan ang reaksyunaryong rehimen sa paglakas at paglawak ng suporta ng mamamayan sa rebolusyonaryong kilusan sa isla. Isang malubhang desperasyon ang ibaling ang kanilang galit at pagkaganid sa mga inosenteng mamamayan. Itinutulak lamang nito ang mga mamamayan na magising sa kinasasadlakan nilang kaapihan at kamuhian ang sagadsaring karahasan ng mapang-aping estado.

Huwag nang magtaka ang pasistang AFP-PNP-MIMAROPA at ang mandarambong na rehimeng US-Marcos II, kung dumadami pa rin ang tumatangan ng armas at sumasampa sa Bagong Hukbong Bayan upang wakasan ang teroristang paghahari at wasakin ang nagnanaknak na pundasyon ng reaksyunaryong estado! Gaano man kalaki ang gastusin ng hibang na rehimen sa pagpapakalat ng kasinungalingang na wakasan na ang rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan sa Isla ng Mindoro, mamamayan na mismo ang saksi sa lalo pang lumalagablab na paglaban sa buong isla. Ipagkalat man ng rehimen na naubos na ang BHB, pasisinungalingan ito ng pagdami ng mga pulang mandirigmang sasampa at armadong lalaban sa berdugong AFP-PNP-MIMAROPA!

Dapat paigtingin ang paglaban ng mamamayan sa kasinungalingan at karahasan ng bulok na AFP-PNP-MIMAROPA. Ubos-kayang ilantad, isakdal, at panagutin ang mga ito sa kanilang mga utang na dugo sa mamamayang Mindoreño!

Asahan ng pasistang AFP-PNP-MIMAROPA ang papatinding bigwas ng rebolusyonaryong armadong kilusan mula sa mga aksyong militar ng LDGC – NPA – Mindoro!

Nanawagan ang LDGC-NPA-Mindoro sa mga mamamayang ipaglaban ang hustisya sa pamamagitan ng pagsampa sa BHB! Walang ibang paraan para wakasan ang kahibangan ng teroristang rehimen at mga armadong galamay nito kundi ang pagtatagumpay ng armadong pakikibaka at ng demokratikong rebolusyong bayan!

Mamamayang Mindoreño, labanan ang pasistang atake ng berdugong AFP-PNP-MIMAROPA!

Digmang bayan, sagot sa terorismo ng estado!###

Fake News gamit na gamit ng 203rd Bde at PNP-MIMAROPA upang pagtakpan ang kanilang Krimen Laban sa mga Mindoreño!