4 Kaswalti sa Militar sa Kontra-atake sa BHB-SDN

Surigao del Norte – Barangay Pungtod, Bacuag , Mayo 15, 2022 sa may alas 6:20 sa buntag, aktibong nakadepensa ang BHB-SDN batok sa nang-reyd nga mga elemento sa 30thIBPA. Milungtad ngadto sa 30 minutos ang sinukliay og bala. Pagka- alas syete sa buntag nasubli ang sinukliay og bala. Duha ang napatay ug duha ang samaron sa han-ay sa militar. Luwas nga nakaatras ang mga pulang manggugubat.

Aron itago ang ilang mga kaswalti, nagpagawas og mga sayop nga impormasyon ang militar. Gipanghambog sa Battalion Commander sa 30thIBPA nga si Ryan Callanta nga “nakakumpiska” sila og 3 ka tag-as nga kalibreng armas, mga improvised explosive device ug mga bagpack. Ang kamatuoran, usa lang ka bagpack ang nakuha sa mga militar sa encounter site.

Ang mga operisyon sa militar ug kapulisan nakaangkla sa nasudnong tumong sa rehimeng Duterte nga puohon ang BHB sa iyang termino. Sa nahabiling pipila ka bulan sa iyang rehimen, nagbobo kini og dakung kantidad aron atakehon ang kabanikanhan. Aron ipakaylap ang ilang mga “kadaugan”, magpagawas kini og bakak nga mga balita aron dauton ang BHB.

Taas ang determinasyon sa mga pulang manggugubat nga suklan ug pakyason ang mga pagpangatake militar sa pasistang rehimen.

Suklan ang kabangis sa pasistang estado!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

4 Kaswalti sa Militar sa Kontra-atake sa BHB-SDN