5 ka aksyong militar sa BHB-NCMR, pangtagbo sa kasumaran sa Martial Law

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Timaan sa padayong rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhan sa rehiyon batok sa nagatunhay nga balaod militar sa Mindanao, lima ka aksyong militar ang nalunsad sulod sa 4 ka adlaw sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan – North Central Mindanao Region (BHB-NCMR). Kabahin usab kini sa paghandom sa gideklarang balaod militar sa nasud kaniadtong Setyembre 21, 1972 ni kanhing Ferdinand Marcos. Dili momenos sa walo ang patay ug 10 ang samaron sa mga pwersa sa kaaway sa maong mga aksyon.

Setyembre 15, 2018 – Sa alas-2 sa hapon, nagkasangka sulod sa kapin usa ka oras sa tim sa BHB-Agusan del Norte ang nag-operasyon nga mga tropa sa 23rd IB sa Minpayaw Creek nga sakop sa Sityo Bulak, Brgy. Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte. Duha ka sundalo sa 23rd IB ang patay. Pagka-ugma, sa alas-3 sa hapon, utro na sab silang nagkasangka didto ug 2 gihapon ang patay sa mga tropa sa 23rd IB.

Setyembre 16, 2018 – Giharas sa usa ka tim sa BHB-Bukidnon ang nag-operasyon nga yunit sa AFP didto sa Purok 3, Brgy. San Rafael, Talakag, Bukidnon. Usa ang kumpirmadong patay, napulo ang samaron ug dunay nabulabaog nila nga tropa nga mitunga sa komunidad aron magpadangop. Mikabat sa 2 ka minutos ang panagsangka ug luwas na dayon nga miatras ang tim sa BHB sa lugar.

Setyembre 18, 2018 – Sa alas 5:24 sa buntag, giharas sa yunit sa BHB-Agusan del Norte ang mga sakop sa kapulisan nga nakaistasyon sa Brgy. San Mateo, Butuan City. Samaron sa maong pag-atake si PO1 Ritchel Gulandreno.

Setyembre 18, 2018 – Sa alas 5:50 sa buntag, giharas sa yunit sa BHB-Misamis Oriental ang detatsment sa CAFGU-58th IB sa Palo sa Brgy. Minalwang, Claveria, Misamis Oriental.

Setyembre 18, 2018 – Sa alas 3:40 sa hapon, gipabuthan og command-detonated explosive (CDX) ug giharas sa yunit sa BHB-Agusan del Norte ang nag-operasyon nga mga tropa sa 23rd IB didto sa Brgy. Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte. Tulo ang patay ug upat ang samaron sa han-ay sa 23rd IB sa maong hitabo.

Dakong plano sa armadong kusog sa estado nga dugmukon na ang BHB aron paspas nga mahawanan ang dalan sa pag-abli sa mga lasangong bahin sa rehiyon, ilabina sa mga erya sa Lumad, alang sa mga proyektong pang-imprastruktura nga maoy rekisito sa pagsulod sa mga kompanya sa mina, geothermal ug agri-plantasyon.

Ginagamit ni Presidente Duterte sa GRP ang pinakakusog na niining bangkil ug hapak sa iyang kamot-nga-puthaw aron mapaspasan ang gipaduso sa mga langyawng kompanya ug mga lokal nga burgesya komprador nga interesadong mobubo og kapital sa mga prayoridad niyang mga proyekto sa kaalautan sa mga mag-uuma ug Lumad nga nagpuyo dinhi.

Sama sa nahitabo sa Marawi City, plano sa militar nga abugon ang mga lumulupyo sa nahibiling mga lasangong bahin sa rehiyon. Yawe kini aron wala nay makapugong sa pag-upaw sa nagkanipis na’ng mga lasangong erya nga puno sa mga minerales ug tabunok pa nga yuta alang sa mga plantasyong katamnan og mga produktong pang-eksport. Bisan ang sagradong mga erya sa Lumad nga ginaila bisan sa NCIP, wala na pasayloa ug ila nang gisulod, pinaagi sa kampanyang militar sa AFP.

Apan dili kanus-a man molampos ang balaod militar ug ang kampanyang pagpasurender sa kaaway sa rehiyon tungod kay nagpabilin pa gihapon ang dakong hinungdan nganong mag-armas ug mosukol ang katawhan. Ang krisis sa ekonomiya nga mahulagway sa pagmahal sa pagkaon ug sa mga batakang palaliton, samot pang mosugnod sa armadong pakigbisog sa katawhan ug mopalig-on sa BHB sa rehiyon batok sa mga mapahimuslanong agalong yutaan ug kapitalista, mga kriminal nga sindikato nga nagapahimulos sa kakulangon sa pagkaon ug uban pang nagapabug-at sa panginabuhian sa mga kabus nga mag-uuma ug mamumuo sa rehiyon.

 

5 ka aksyong militar sa BHB-NCMR, pangtagbo sa kasumaran sa Martial Law