61st IB: Patarasak nga Nagalapas sa Protocol kag Restriction—Pahamak kag Dugang nga Paantus sa Pumuluyong Biktima sang Krisis sa COVID-19

Ang New People’s Army nagabulig sa pag-edukar sa pumuluyo angot sa COVID-19. Nagpatuman man ini sang mga pagsulundan agud malikawan ang paglapta sang COVID-19 pareho sang physical distancing, pagsuksok sang face mask kag iban pa. Samtang nagakadto sa mga kabaryuhanan, padayon man ang pagmonitor sa istatus sang ikaayong lawas kag ang pagsulod-gwa sang mga tawo. Kadungan sini, ginakampanya ang pagpataas sang produksyon agud mapahagan-hagan ang gutom nga tuga sang community quarantine nga ginapatuman sang gubyerno ni Duterte kag kapaslawan sini nga maghatag sang kinahanglanon nga ayuda sa mga apektado nga pumuluyo.

Sa pihak nga bahin, ang 61st IB sa baylo nga magbulig sa pumuluyo, nagtutok ini sa pagpanglagas, pagpang-atake sa NPA, pagpangdakop, pagtortyur kag pagpamatay sa mga mangungunguma kag ang lapnagon nga pagpang rekrut sa CAFGU.

Nagresulta ini sa april 18 nga hitabo sa lindero sang Sibalom kag Miag-ao kun sa diin ginpatay nila ang 1 ka lider mangunguma nga konsehal sa baryo, nagpinalupok sang ila pusil kag kanyon agud ipagwa nga may natabo nga enkwentro, nagpangdakop sang 11 ka mga inosente nga mangunguma lakip ang 4 ka menor de edad.

Ginhimo nga taming sang AFP ang COVID-19 sa ila operasyon militar samtang nagabalewala sa mismo mga protocol sang gubyerno ni Duterte angot diri. Patarasak nga nagasulod-gwa sila sa mga kabaryuhanan nga lapas sa border restriction nga ginapatuman sa lindero sang mga probinsya, banwa kag baryo. Wala sila naga-face mask kag wala nagapatuman sang physical distancing. Wala kaseguruhan nga indi sila carrier sang COVID-19 bangud wala man sila napaidalum sa testing antes pa man sang ila operasyon.

May kaangtanan sini ginakundena sang Mt. Napulak Command ang pagbalewala sang militar sa katalagman sang COVID-19 kag ang pagpalapta sini sa kaumhan paagi sa pagkondukta sang operasyon militar. Ginakundena man ang ila ginhimo nga pagpangdakop, pagpatay, pagppangtortyur, pagtanom sang mga ebidensya kag pagpasaka sang mga himo-himo nga kaso sa mga sibilyan. Ginahangkat namon ang mga gobernador sa probinsya sang Antique kag Iloilo kag mga mayor sa kabanwahanan sang Igbaras, Miag-ao, San Joaquin, Hamtic kag Sibalom nga amligan ang ila pumuluyo batuk sa paglapnag sang COVID-19 kag kahalitan nga bunga sang combat operasyon sang AFP, PNP, CAFGU kag RPA.

Sa pihak sang COVID-19 nga krisis, padayon ang militarisasyon sa kaumhan nga dugang nga nagapaantus sa pumuluyo nga nawad-an sang palangabuhian, ginagutom kag ginadingutan sang nagakaigo nga serbisyo kag subsidyo.

Pabayaron sang mahal ang 61st IB kag ang gubyernong Duterte sa pagpalapta sang COVID-19 kag sa gintuga nga inhustisya sa masang mangunguma!

61st IB: Patarasak nga Nagalapas sa Protocol kag Restriction—Pahamak kag Dugang nga Paantus sa Pumuluyong Biktima sang Krisis sa COVID-19