62nd IBPA Terorista sa Kaumahan, Perwesyo sa Pumuluyo!

Ginakondina sang Kabataang Makabayan Central Negros ang sobra-sobra na nga paglapak sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo. Ang ila pagpatay sa wala sang ikasarang magbato nga si Requem Remasog paagi sa pagpaantus kag pagbali-bali sang iya mga tiil antes sya ginpatay nga wala sang ikasarang magbato kag pag dakop sang tatlo ka mga menor de edad nga hasta subong wala nahibaluan sang pamilya kon diin ini nila gindala.

Ang KM-CN upod sa bug-os nga rebolusyonaryong pamatan-on sa Central Negros nagakangil-ad sa kabutigon ni Col. Pasaporte kag sang 62nd IBPA nga ila ginpagwa nga engkwentro ang natabo sa Sitio Maluy-a nga ang matuod sadto isa ka terorista nga buhat ang ila pagpangransak sang puluy-an sang isa ka mangunguma, wala kaluoy nga pagkastigo kag pagpatay, pagdala sang mga menor de edad nga gintago pa sa pamilya. Sa pandemya nga ginaatubang subong sang pumuluyo, masobra pa sa virus ang ginhatag nga perwesyo sang 62nd IBPA sa pumuluyo kag nagatublag sa mga paminsaron sang mga kabataan nga nagatalang-talang kon diin sila padulong sa pagbalhin-balhin tungod sang kahadlok sa presensya sang militar sa komunidad sang mga mangunguma.

Ang indi na maisip nga mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo magatulod sa brigada nga pamatan-on sa Central Negros nga mag-intra sa NPA para depensahan ang komunidad batok sa mga terorista nga pagpang-atake sang militar sa sibilyan. Ang ginahimo nga kapintas sang militar magatudlo sa mga pamatan-on sang banas padulong sa armadong rebolusyon kag uyatan ang makasaysayanon nga papel sini nga mangin matuod nga paglaum sang pungsod.

Sa tanan nga myembro sang Kabataang Makabayan, maghanda para sa pagdepensa sa masang anakbalhas kag sa tanan nga nag edad deseotso (18) anyos magparehistro na sa NPA. Kita ang paglaum sang pungsod, kita ang buasdamlag kag magpanday sang palaabuton. Tipunon ang rebolusyonaryo nga kusog batok sa pasismo kag terorismo sang estado.

Dampigan ang tawhanon nga kinamatarung!
Ipakig-away ang hustisya kag matuod nga kalinong!
Sukton ang gin-utang nga dugo sang mga berdugong militar!

62nd IBPA Terorista sa Kaumahan, Perwesyo sa Pumuluyo!