62nd IBPA Wala Untat nga Naga-atake sa mga Komunidad sang mga Mangunguma kag IP’s o mga Tumandok sa Kabukiran


Sa pihak sang epekto sang pandemya sa COVID-19 sa palangabuhian sang pumuluyo sa kaumahan, wala man untat ang pagpang-atake sang 62nd IBPA sa mga mangunguma kag mga tumandok sa bukiran sang Central Negros. Masobra pa sa COVID-19 nga ginakahangaw-an sang pumuluyo ang mga ginalunsad nga operasyon militar tungod sa tagsa ka operasyon sini sa kaumahan nagaresulta sang madamu nga mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung.

Hulyo 2, 2020 alas 7:00 sang aga sa Brgy. San Agustin, Isabela, Negros Occiddental dungan nga ginpang aresto ang mga IP’s (Indigenous Peoples) nga sila Martin Lindayao, may asawa kag mga kabataan sang Sitio Hiniwaan, si Wenie Carillo, may asawa kag mga kabataan sang Sitio Malibog kag si Demas Lindayao, may asawa kag mga kabataan sang Sitio Proper. Gintamnan sila sang mga armas luthang nga calibre 45 kag 38 rebolber. Suno sa pagpang-usisa sa mga pumuluyo, ini nga mga biktima nga tumandok sang amo nga baryo, katapu sang IP’s nga rehistrado sa NCIP (National Commission on Idigenous Peoples) kag ang palangabuhian amo ang pagpanguma kag pulupanahon nga naga pamugon sa malapit nga hasyenda kag mga talamnan sang humay sulod sa baryo.

Ini kabahin lamang sang serye sang mga teroristang aktibidad sang 62nd IBPA sa mga komunidad sang mangunguma sa Central Negros. maathag nga ang tropang militar sa idalum sang rehimeng Duterte tuman gid ka ignorante sa mga laye sang gyera ilabi ang kaangot sa pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarung. Sa panahon sa panagsangka sang reaksyunaryong tropang militar kag unit sang NPA kag aksyon militar sang NPA batuk sa tropa sang militar kag ila mga intel/asset, ginabalikan kag ginabalosan sang militar ang mga sibiliyan kag ginaatake ang mga komunidad sang mangunguma. Isa ka halimbawa amo ang mga paglunsad sang mga SPARU sang NPA katapu sang 62nd IBPA kag active CAFGU sa Brgy. Luz sakop sang Guihulngan, gilayon nga gibalosan sang militar ang mga inosente nga mga sibilyan paagi sa mga pagpangkastigo, pagsunog sa mga pamalay kag pagpamatay. Ini klaro nga terorista nga aksyon sang militar batok sa pumuluyo.

Nagapakita lamang ini nga wala ginaedukar sang rehimeng Duterte ang mga tropang militar bahin sa mga laye sa gyera pareho sang CARHRIHL (Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian law) kag IHL (International Humanitarian law) amo nga ang 62nd IBPA tuman ka ignorante sa pagdepinar sang target militar kag indi target militar sa ila operasyon kag ila ginalamita ang mga sibilyan, mga kagamitan, kasapatan kag pananum sang pumuluyo.

Sukton ang pasista, mersenaryo kag teroristang militar sa ila halit sa pumuluyo!

Isulong ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa!

62nd IBPA Wala Untat nga Naga-atake sa mga Komunidad sang mga Mangunguma kag IP’s o mga Tumandok sa Kabukiran