7 sumukong NPA sa Occidental Mindoro, malaking kasinungalingan

Isang napakalaking kasinungalingan ang ipinagkakalat ni Col. Danilo Benavidez, public information ng Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command (Solcom), na may sumukong 7 diumanong miyembro ng New People’s Army sa Occidental Mindoro. Ayon sa ulat, sumuko ang mga pinalabas na rebel returnees na sina Brandon, Noli, Jose, Boy at Joel Barera, Andeg Carias at Eliw Guardian sa kampo ng 4th Infantry Battalion, 2nd Infantry Division sa Brgy. Murtha, San Jose, Occidental Mindoro. Taliwas sa kabulaanang ito, wala ni isa sa mga ito ang tunay na kasapi ng NPA sa alinmang bahagi ng rehiyon.

Nilalayong palabasin ng mersenaryong AFP na mahina at patalo na ang rebolusyonaryong kilusan sa mata ng mamamayan. Sa harap ito ng lumalala at pamalagiang krisis sa bansa na pinasasahol pa ng karahasan ng militar sa nakikibakang mamamayan. Kasabay nito, nais din nilang ipalaganap na gumagana diumano ang lokalisadong usapang pangkapayapaan sa bayan na dili’t iba kundi isang usapan sa pagpapasuko. Isa itong desperadong hakbang ng Solcom upang pagmukhaing may nagaganap na usapang pangkapayapaan gayong wala namang kumakausap sa kanila ni isang larangan sa rehiyon.

Pagkakataon rin ito para sa mersenaryong AFP na isulong ang iskemang Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) at gawing matabang bakang gatasan para makapanghuthot ng limpak-limpak na salapi mula sa pondo ng bayan.

Sa harap ng lumalalang militarisasyon at nagdarahop na kalagayan ng mamamayan sa rehiyon, patuloy na tatanganan ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang kanilang mga sandata at isusulong ang digmang bayan upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte. Hindi ipagkakanulo ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang hukbo nila. Katuwang nila ito sa paglaban sa malawakang pagkamkam ng lupain, kontraktwalisasyon, laganap na demolisyon, mapaminsalang pagmimina at kriminal na pagpapabaya sa mamamayan ng rehimeng US-Duterte. Hangga’t nananatili ang kahirapan sa bansa, tatahakin ng mamamayang Pilipino ang landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon upang wakasan ang kasalukuyang sistema ng gobyerno at itayo ang demokratikong gobyernong bayan, ang tunay na gobyernong naglilingkod sa interes ng sambayanan.###

Press Statement
August 13, 2018
Reference Person: Jaime “Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita,
Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog

7 sumukong NPA sa Occidental Mindoro, malaking kasinungalingan