79th IB-PA Nagpang-bomba sa Trangkal Range sa San Isidro, Toboso

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang Armed Forces of the Philippines (AFP) yunit nga nag-opereyt sa norte nga bahin sang Negros ang nagpang-bomba sa bahin sang Trangkal Range nga ara sa Sitio Mansulaw, Barangay San Isidro sa banwa sang Toboso sadtong ika-20 sa Marso 2022. Wala sang yunit sang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sang Bagong Hangaway sang Banwa (RJPC-BHB) ang na-deploy sa lugar panahon sa insidente.

Sa imbestigasyon sang RJPC-BHB, ang mga residente nga yara sa lapit kag sa kaingod nga barangay, ang nakibot nga may pinakamenus lima (5) ka lupok halin sa indi mahibal-an nga kagamitan ang nabatian kag nabatyagan halin alas 10 sang aga pakadto sa ala 1 sang hapon sa isa ka Dominggo nga adlaw. Inadlaw antes ang ginalantaw nga pagbansay sa pagpangbomba, ang 79th IB-PA ang nagpabalo sa pipila ka residente sa kaingod nga barangay nga yara sa syudad sang Escalante. Dugang pa, ang mga residente kag mangunguma lapit sa ginpalukpan ang wala man ginpabalo. Wala sang kaswalidad ang na-report.

Sa pag-uswag sa kagamitan sang AFP, ang mga komunidad sang sibilyan sa norte nga bahin sang Negros ang ginhimo nga lugar-bansayanan sa pagpalupok sa mga pasista kag terorista nga 79th IB-PA. Ang mga residente ang nakibot kag natroma sa gulpi nga pagkabati sang sobra ka tunog nga lupok. Ang mga kasapatan, pareho ang sapat sa uma kag ara sa lasang, ang na-apektuhan man sa pagkadisturbo sa kalikopan.

Biskan sa pagpasibangod sa mga reaksyunaryo nga terorista ang rebolusyonaryo nga kahublagan, ang 79th IB-PA ang nagapakita sang kabaliskaran kag nagpadayag sa matuod nga terorista nga kahimuan paagi sa pagpang-bomba sa isa ka komunidad sang sibilyan.

Ang 79th Masaligan Battalion, ang matuod nga Masaligan sa pag-target sa wala-sang-armas nga indibidwal kag sa pagpalapta sa peke nga balita kag sa pag-obra sang indi matuod nga istorya. Madumduman sang mga residente sa Barangay Winaswasan sa banwa sang Calatrava ang isa ka indibidwal nga may problema sang pamensaron ang gin-target sang Masaligan Battalion sadtong ika-5 sa Disyembre, tuig 2021 kag ginpagwa sa publiko nga may natabo nga engkwentro sa BHB.

Nagapanawagan ang RJPC-BHB sa bilog pumuluyong Pilipino, hilabi ang yara sa norte nga bahin sang Negros, nga ibuksas ang tanan nga pagpanglapas sa kinamatarung kag pamatukan ang militarisasyon sa inyo nga mga komunidad. Ang rebolusyonaryo nga BHB ang kaupod ninyo sa pagsilot sa mga kriminal kag pasista nga tropa sang kaaway para malab-ot ang matuod nga kahilwayan kag kalinong.

79th IB-PA Nagpang-bomba sa Trangkal Range sa San Isidro, Toboso