8 ang kaswalty sa mga elemento sang AFP kag PNP nga nagapatigayon sang RCSP sa Sur nga bahin sang Panay

,

Sadtong Pebrero 18, 2021, gin-ambush sang 1 ka iskwad sang MNC (Mt. Napulak Command) ang 1 ka iskwad sang 79th IB nga nakaistasyon sa Brgy. Iglilico, San Joaquin, Iloilo. Nagapatrolya ang mga ini sang ginpalukpan. Nagresulta ini sa 2 ka patay kag 3 ka pilason sa ila nga kubay. Pagkatapos sang amo nga hitabu, ginpaupok nila ang ila kapierdihan sa pumuluyo sa pagpamahog nga kung malukpan pa gid sila liwat, hulugan na nila sang bomba ang baryo. Ang 79th IB masobra pa lang 1 ka semana nga nakaabot halin sa Negros sang natabo ang ini nga insidente.

Sadtong Marso 21, 2021, ginpalukpan pa gid sang 1 ka team sang MNC ang mga elemento sang pulis nga nakaistasyon sa Brgy. Grasparil, Sibalom, Antique. Kabahin sa natirahan kag napilasan ang mismo CO (Commanding Officer) sang amo nga yunit. Pagkatapos sang linukpanay, ginlagas pa gid sang mga elemento sang MNC ang mga ini kag nag-untat na lang ang paglagas sang nagapalapit na sa sentro baryo sang Brgy. Grasparil. Nagpalanago ang mga pulis sa mga kabalayan sang sibilyan. Klaro nga ginahimo nga taming sang mga militar kag pulis nga nagatiner sa mga kabaryuhanan ang mga inosente nga sibilyan. Klaro man ang ila nga katalaw sa pihak sang hambog nila nga postura nga ginapakita sa pumuluyo.

Pagkasunod nga adlaw, Marso 22, 2021, sa sulod sang 24 oras, liwat nga naigu-an ang yunit nga nagapatigayon sang RCSP sa pihak sang ila nga pag-alerto sa mga tira sang NPA. Sa Brgy, Onop, Miag-ao, gintarget sang 1 ka team sang MNC ang mga naka-istasyon nga mga pulis sa amo nga baryo. Napilasan ang 2 ka pulis sa amo nga insidente.

Sa pihak sang nagasingki nga militarisasyon sa kaumhan, padayon gihapon nga nagasuporta ang malapad nga masa sa matuod-tuod nga hangaway nila. Tanda ang ini nga mga pagbira sang MNC nga makaigo sa iya nga kaaway kag ang ikasarang nga makamaniobra sa pihak sang masobra na 400 ka pwersa sang AFP kag PNP nga nakapakat sa erya.

Ang RCSP ang tagsabwag sang kakugmat sa pumuluyo kag nagadulot sang kinagamo kag hu-ol sa pangabuhian sang masang mangunguma sa kaumhan. Ang AFP kag PNP nga nagapatitigayon sini ang nagpamatay sa 9 ka inosente nga mga mangunguma didto sa Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo kag nagdakop sa 17 ka iban pa. Subong, sa Sur nga bahin sang Panay, nabutang man sa katalagman ang mga pumuluyo sa ila nga pagtiner halin pa sadtong Enero 2021. Ang mga tira nga dintigayon sang MNC ang kabahin sa pagpanukot sa mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga ginahimo sang pasistang miltar kag pulis. Ini mensahe man nga indi sla hilway nga himuon ang kung ano mi nga plano batuk sa pumuluyo. Indi magpakahamtang ang ini nga mga yunit sa teritoryo nga ginahulagan sang NPA kay sila ang padayon nga pagalauton kag pabayron sa ila mga kriminal nga buhat.

8 ang kaswalty sa mga elemento sang AFP kag PNP nga nagapatigayon sang RCSP sa Sur nga bahin sang Panay