8 ka tropa militar nga napatay sa inaway, bunal sang NPA-Panay sa pasista nga AFP

Read in: Pilipino

Ginapanginbulahan sang Coronacion “Waling-waling” Chiva Command, rehiyunal nga kumand sa operasyon ng NPA sa Panay ang madinalag-on nga ambus sang isa ka yunit ng NPA-Panay sa idalum sang Mt. Napulak Command ang mga naga-operasyon nga gintingob nga tropa sang 61st IBPA kag 79th IBPA sa sitio Anoy, Brgy. Cabalaunan, Miag-ao, Iloilo sang alas-10:00 sang aga sang Mayo 15, 2021. Lima ang napatay sa aktwal nga inaway samtang ang 3 nga napilasan ang nahibal-an nga nadulaan man sang kabuhi samtang ginabulong. Ginkuha sang 2 ka helikopter ang mga kaswalti sang AFP sa lugar nga gin-awayan pagkatapos sang pag-clearing sang ila nagresponnde nga mga tropa. Sa bahin sang NPA, luwas nga nakaatras ang tanan nga pwersa pagkatapos sang pila ka minuto nga pagbayluhanay sang lupok sa kaaway.

Gintigayon sang NPA ang ambus bilang aktibo nga depensa batuk sa mga mersenaryong tropa sang 3ID,PA nga nagapamatay, nagasabwag sang kahadlok kag nagapang-ipit sa mga mangunguma sa Miag-ao kag San Joaquin sa probinsiya sang Iloilo kag Sibalom kag Hamtic sa probinsya sang Antique halin pa sang ulihi nga bahin sang Enero 2021 tubtob subong. Sa kasagsagan san ila kampanya sang terorismo sa kaumhan nga ginbansagan nga RCSP, isa ka pamatan-on nga mangunguma sa Sibalom ang ginpatay, madamo ang gintuyo nga patyon kag mas madamo pa ang ginpatu-patoan nga mga NPA, ginapilit ng magsurender kag ginapadeklara sang kon anu-ano pa batuk sa rebolusyonaryo nga kahublagan.

Sa pahayag sa lokal nga midya, isa lang ka pilason ang gin-ako sang tagpamaba sang 3rd IDPA halin sa nasambit nga inaway. Pareho man ini sang nagligad nga mga inaway nila sa NPA kon sa diin pilit nga ginatago sa publiko sang mga mataas nga opisyal kag tagpamaba sang 3rd ID PA ang ila mga kaswalti. Ini bala bangud nahuya sila nga mag-ako nga nalabawan sila sa isa ka inaway sang NPA nga pasulit-sulit nila nga ginahambal nga nagaluya na? Kag kon matuod nga ginapabugal nila ang ila pagka-suldado, ngaa ginatago sa publiko sa baylo nga ipabugal ang mga tinawo nila nga napatay sa inaway? Bangud bala nagalikaw sila nga makita ang yuhum o mabatian ang pagpalakpak sang mga masa nga biktima nga naagum ang hustisya halin sa ila mga pagpamintas kag pagpang-abuso?

Dapat dugang nga magtinguha ang NPA-Panay para mas padamuon kag pabaskugon pa ang mga taktikal nga opensiba agud makakuha sang dugang nga armas kag padayon nga sukton kag pabayaron ang pasista nga tropa sang AFP kag PNP sa ila tama ka damo nga krimen batuk sa pumuluyo.

8 ka tropa militar nga napatay sa inaway, bunal sang NPA-Panay sa pasista nga AFP