8th IB, giambus sa BHB-Bukidnon; 5 patay ug 10 samaron

,

Giambush sa BHB-Bukidnon ang tropa sa 8th IB niadtong Pebrero 10, bandang alas 3:30 sa hapon sa Barangay Kibalabag, Malaybalay City. Upat ang patay ug 10 ang samaron sa han-ay sa kasundaluhan dihang gipabusikaran kini sa duha ka eksplusibong command detonated.

Giharas usab sa BHB ang lain pang tropa sa kasundaluhan sa Sityo Lamana, Kibalabag, Malaybalay City niadtong Pebrero 11 sa alas 5 sa hapon. Pagkaugma, sa alas 9:00 sa buntag, laing pagpangharas na usab ang gilunsad sa BHB sa mao gihaponng dapit.

Niadtong Pebrero 13, 2021 sa ala 7:00 sa gabii, giisnayp sa BHB ang tropa sa 3rd special Forces Battalion nga nag-pundo sa sityo Elyan Barangay Sta. Felomina, Quezon, Bukidnon. Usa ang patay sa han-ay sa pasistang AFP. Nasaksihan sa mga residente ang pagpagawas sa patayng lawas sa sundalo nga gidala paingon sa lungsod sa Quezon, Bukidnon.

Dili kanus-a man mabuntog sa mga kahimanang iggugubat ang diwa ug determinasyon sa BHB ilabina ang mainitong suporta sa mga masang tinud-anay nga nagmahal sa ilang hukbo. Pinaagi sa giya sa Partido, epektibong napatigbabawan sa tanang yunit ang planadong atake sa kaaway sa matag operasyon nga ilang gilunsad. Matag pagbusikad sa eksplusibong command detonated sa BHB, makaangkon og kaswalti ang han-ay sa pasistang AFP. Padayon nga naningkamot ang BHB nga pildihon ang pasistang pagpangatake sa rehimen. Nakalunsad ang BHB-Bukidnon og sunud-sunod ug lain-laing porma sa aksyong Militar.

Napamatud-an na sa kapin lima ka dekadang pakigbisog batok sa gyera ug kampanyang pagpanumpo sa nagpuli-puli nga rehimen ang kalig-on ug kusog sa rebolusyonaryong kalihukan. Dili kini kanus-a man mosurender ug moluhod sa kaaway tungod matngon kini sa gibarugan nga hut-ong. Taas ang kaandamon ug determinasyon sa mga Pulang manggugubat nga moatubang sa unsamang tahas nga isangon sa Partido ug tubagon ang mulo sa katawhan.

Sa katapusan, siguradong mapakyas ang pangandoy sa rehimeng US-Duterte nga puuhon ang NPA sa iyang nahibiling tuig sa termino tungod kay nagpadayon ug mas nagkagrabe ang krisis sa ekonomiya ug pulitika sa Pilipinas. Busa, walay laing kadangpan ang katawhan sa nasinatiang krisis ug pagpahimulos kundili mao lamang ang pagrebolusyon ug pagsalmot sa gubat sa katawhan. Angay nga ipataas sa mga kadre ug manggugubat sa BHB ang kahimatngon sa ideolohiya, pulitika ug militar nga katakus sa tibook niining tropa, magpakahanas sa pagpalihok sa halapad nga katawhan ug pagderihe sa gubat.

Mabuhi ang Rebolusyon!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!

8th IB, giambus sa BHB-Bukidnon; 5 patay ug 10 samaron