AFP kag PNP, “Nanghinaw sang ila Mahigko nga mga Kamot”

Daw mga “buka nga plaka” ang PNP kaangay ni Gen. John Bulalacao sang PRO-6 kag Col. Rodulfo Castil sang NOCPPO. Ang masami kag gilayon nga pagtukod sang Investigation Task Force sa tion nga may nagluntad nga pagpamatay, strafing, masaker kag iban pa nga porma sang kriminalidad sa isla sang Negros.

Ehemplo, ang hayagan nga pagpatay kay Atty. Rafael Atutubo sa Bacolod City, pagstrafing sa balay sang mediaman kag broadcaster nga si Rey Siason sa Talisay City, ang brutal kag makasiligni nga pagmasaker sa mga inosenteng mangunguma sa Sagay City kag ang pinakaulihi ang bag-o lang nga pagtiro-patay sa Secretary General sang National Union of People’s Lawyer, Human Rights Lawyer, advocate and defender nga si Atty. Ben Ramos sa Kabankalan City.

Sa aktwal wala gid sang nagakaigo nga resulta kag tubtob subong wala man bisan isa nga nadakpan sa mga perpetrators. Pabilin nga unsolved cases, daw bao, maidlas kag tuman ka danlog sang hustisya para sa mga biktima. Masubo pa kay may mga maniobra ang PNP, AFP kag iban pa nga state security forces and agencies nga ipahid sa NPA ukon sa mga biktima nga kuno amo ang taghimo sang krimen.

Pareho sang natabo nga Sagay 9 Massacre diin korus ang AFP, PNP upod kay Gov. Alfredo Maranon nga nagpagwa sang ila mga iresponsable kag conclusive nga mga palayag nga nagatumod sa NPA kag mismo sa mga biktima.

Bangud naandan na sang Investigation Task Force nga ginatukod sang PNP ang pinalagpat, tinamaran, baseless, conclusive and malicious investigations, madasig man nalatnan si Col. Benedict Arevalo ang newly installed 303rd BdePA Commanding Officer. Diin iresponsable kag malisyuso man nga nagpasibangod sa CPP-NPA nga amo ang nagpatay kay Atty. Ben Ramos sadtong Nobyembre 6, 2018 sang gab-i sa Kabankalan City

Ini nga lihok ni Col. Benedict Arevalo sang 303rd BdePA, Gen. John Bulalacao kag Col. Rodulfo Castil sang PNP naga-indikar sang liwat naman nga paglihis sang kamatuoran kag tanda sang “pagpanghinaw sang ila mahigko nga kamot.”

Ginahangkat sang NPA ang PNP,AFP kag iban pa nga ara sa authority nga untaton na ang pagpakuno-kuno. Mangin matured sa pagbaton sang realidad sa tunga sang kamatuoran. Muklat kag labaw pa nga indi na mapatalang ang kadam-an nga pumuluyo bangud sang tatak sang pasismo kag kapintas sang estado upod sa mersenaryong AFP kag PNP nga mga makinaryas sini.

Maghimakas indi mahadlok!… Martial Law kag Oplan Kapayapaan sang US-Duterte Paslawon!… Isulong ang armadong rebolusyon sa pag-angkon sang matuod nga hustisya sosyal tubtob sa tunay nga kadalag-an!

AFP kag PNP, “Nanghinaw sang ila Mahigko nga mga Kamot”