Gibanabanang P60,000 matag peke-pugos-gipasurender, nakurakot sa mga opisyal sa AFP gikan sa E-CLIP

 

Bag-ohay pa lang gianunsyo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang subling pagpokus sa E-CLIP (Enhanced Community Local Integration Program) sa pipila ka kabaryohan sa upat ka probinsya sa Caraga sa mosunod nga mga bulan. Laing tinubdan na usab kini sa minilyong piso nga pagpangurakot. Gawas pa, kapital kini alang sa promosyon sa mga opisyal sa militar ug sa ilang laraw nga pagpangintriga ug pagsiak-siak sa han-ay sa masa. Lakip niini ang damgo nga dauton ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa pagparada sa mga peke-pugos-gipasurender.

Gikan sa mga taho sa lain-laing mga barangay ug komunidad sa rehiyon nga nalunsran sa E- CLIP, ang mga peke-pugos-gipasurender kasagarang ginasaaran nga makadawat og Php65,000 matag usa. Apan, Php5,000 lang ang kantidad sa aktwal nga nadawat niini ug, ang kadaghanan, wala. Laing dagway sa pangilad, ang Php5,000 gihimong “downpayment” sa motor, ug ang mga peke-pugos-gipasurender na ang mobayad sa Php65,000 nga kantidad sa maong motor. Imbes nga sila’y hatagan sa Php65,000, sila na hinuon ang nagbayad sa kompanya sa motor. Busa, doble ang igo sa mga opisyal sa AFP kay nakakurakot na sila gikan sa badyet sa E-CLIP, naka-komisyon pa sila gikan sa pagka-ahente nila sa kompanya sa motor.

Aduna pay mga kaso nga ang pipila sa mga gipasurender pugos nga giparehistro ug gipa- treyning sa pagka-CAFGU ug gisaaran og mas dakung kantidad human iatubang sa AFP ngadto sa midya sa syudad o sa Malakanyang. Maihap lang sa tudlo ang nakadawat sa gamay nga kantidad. Ang kadaghanan, nakadawat lang og pila ka kilong bugas, noodles ug sardinas. Sa laktod, wala’y bisan usa kanila ang nakadawat sa gisaad nga kantidad.

Karaang modus na kini sa pasistang rehimeng US-Duterte, AFP ug PNP, ug hilabihang nabutyag na ang ilahang iskema sa pagpangilad ug pagpangurakot.

(sgd)

Ka Maria Malaya

Spokesperson NDFP-NEMR

Kun mao, sa giingong 96 pa lamang nga mga peke-pugos-gipasurender nga giparada sa 401st ug 402nd Infantry Brigade sa AFP sa Surigao del Sur kaniadtong Nobyembre 10, 2018, gibanabanang dili moubos sa Php5.8 milyon na ang nakurakot sa mga opisyal sa AFP. Sa kinatibuk-ang 8,000 nga mga peke-pugos-gipasurender usab nga gipanghambog sa AFP sa tibuok nasud, nagtagingting nga kapin-kun-kulang Php480 milyon na ang kantidad nga giilog-ilogan sa mga kurakot nga opisyal sa AFP, PNP, OPAPP ug uban pang mga opisyales sa korap nga rehimeng US-Duterte. Kining mokabat sa tunga sa bilyong piso, gipuga gikan sa nagkataas nga buhis sa katawhan.

Mao nga sa pagkatinuod, ang E-CLIP nakapasamot sa kalisod sa katawhan samtang gihimong gatasan kini sa korapsyon sa mga kurakot nga opisyal sa AFP, PNP ug sa gobyernong Duterte!

Walay pay labot kini sa mga ganti nga ginadawat sa mga opisyal sa AFP/PNP gikan sa mga dagkung langyawng negosyo ug lokal nga burgesyang kumprador nga gitugutan nga mosulod ug mo-opereyt sa mga barangay ug munisipyo nga pugsanong gipadeklarang “persona non grata” sa DILG ug sa AFP/PNP. O dili kaha “clear for peace and development” tungod kay direkta na kining gimilitarisa sa mga pwersa sa AFP sa tabon sa ilang mga “Community Support Program (CSP)”.

Dugay nang gipanghimakak sa BHB sa Northeastern Mindanao ang mga pekeng balita mahitungod sa mga peke ug pugsanong surrenderee. Maihap lang sa tudlo ang mga tinuod nga nagsurender. Ang gibalik-balik nga gibalita nga nagsurender mao kadtong dugay nang mga asset sa militar sa mga barangay, o dili kaha mga daang membro sa BHB nga dugay nang nag-undang, ug mga inosenteng sibilyan, kinsa kasagaran kanila pugos nga napasurender tungod kay nailad o nahadlok nga kasuhan o patyon sa militar.

Tin-aw na sa katawhan ang tinuod nga tumong ug interes sa rehimeng US-Duterte ug AFP sa pagpasiatab sa kunohay “malampuson” nga E-CLIP aron mohumot ang ilang kontra- rebolusyonaryong kampanya sa nasudnong ang-ang. Ug mahimo pa kining depensa batok sa makusganong internasyunal nga saway sa martial law sa Mindanao, sa nagakaporma nga martial law sa tibuok nasud ug sa padayong nagkagrabeng pasistang paghari sa estado.

Kanunay nang napakyas ang rehimeng US-Duterte ug AFP sa tumong niining “tapuson” ang BHB ug rebolusyonaryong kalihukan taliwala sa walay puas nga bangis nga pagpangatake sa militar. Gipamatud-an kini sa subli-subling pag-atras niini sa target nga petsa alang sa gideklara nilang “dedlayn” sa pagpuo sa BHB. Una, katapusan sa 2018, ikaduha, pag-abot sa tunga-tunga sa 2019, ug karon, gisibog na ngadto sa 2022 sa pagkahuman sa iyang termino.

Ang mga listahan sa mga peke-pugos-gipasurender nagsilbi isip basehan sa mga opisyal sa militar aron makab-ot nila ang gitakda nilang target alang sa pagpanumpo, pag-aresto o pagpamatay subay sa kontra-rebolusyonaryong mando sa Oplan Kapayapaan, karon Oplan Kapanatagan, ilalom sa rehimeng US-Duterte. Lambigit niini, lauman nga subling moigting na usab ang mga operisyong militar, mobaha ang mga pekeng balita kabahin sa mga peke- pugos-gipasurender ug motukod og mga detatsment sa AFP o CAA niini ngadto sa mga komunidad ug baryo.

Gigamit sa AFP ang mga sustinidong operisyon sa CSP sa larawng mopakaylap og bakak-nga- impormasyon ug hadlokon ang katawhan aron pugngan ang ilang pagsukol ug himuon silang

pasibo. Gigambalay sa rehimeng US-Duterte ang Development Support and Security Plan Kapayapaan nga nagsunod sa Oplan Pacific Eagle karon sa US. Sa esensya, wala kini kalahian sa mga nangaging oplan sa kanhing mga rehimen nga nagagamit og “whole of nation approach”, kun diin gigamit sa AFP sa pagbatok sa BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa ang mga institusyon sa gobyerno sama sa DILG, DSWD, NCIP ug uban pa aron kontrolon ug hasion ang mga komunidad ug barangay. Nahitakdo kini sa pakana sa US nga ipagawas nga makitawhanon kuno ang ilang mapanumpuon ug bangis nga “gubat kontra-terorismo” ug “todo-gera” sa berdugong AFP ug rehimeng US-Duterte batok sa katawhan.

Ang padayong pagpadako sa mga pwersang militar ug sustinidong operisyong militar dinagkong milamoy sa pondo sa nasud bugti sa kanihit kaayo nga alokasyon alang sa katilingbanong serbisyo para sa masang kabus ug pagpalambo sa ekonomiya sa nasud. Kun mao, makatarunganon lang ang makusganong pagbatok ug pagsupak sa mabagang katawhan, rebolusyonaryong kalihukan ug BHB niini.

Sukad kaniadto hangtud karon, dili modulot ang lain-laing mga taktika ug pakana sa AFP nga siak-siakon ug pasurenderon ang BHB ug rebolusyonaryong pwersa. Makadaghan nang napamatud-an nga ang BHB usa ka tinuod nga rebolusyonaryong hukbo nga hingpit nga mibarog alang sa nasudnon ug demokratikong interes sa nasud ug sa katawhan.###

Gibanabanang P60,000 matag peke-pugos-gipasurender, nakurakot sa mga opisyal sa AFP gikan sa E-CLIP