AFP/PNP ang matuod nga Private Armed Groups

 

Lunsay kabaliskaran ang ginawakal ni Col. Benedict Arevalo nga ang New People’s Army (NPA) ang numero uno sa mga Private Armed Group (PAGs) sa pungsod. Hayag pa sa sanag sang bulan nga may kabahin ang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga state security forces sa pagluntad sang pribado nga armadong hubon kag death squad sang mga despotiko nga agalon may duta pareho ni Mayor Magdaleno Peña sang Magallon, pamilya Cojuanco kag Alonzo sang 4th District, pamilya Dela Cruz sang Don Salvador Benedicto kag pamilya Marañon sa Sagay City tanan sang Negros Occidental. Subong man pamilya Tevez, Limkaichung kag Paras sa Negros Oriental.

Tuyo sining mga agalon nga ipreserbar ang ila status quo nga magpabilin ang mga malagpad nga kadutaan sa ila poder kag kasakon. Padayon sa pagpang-agaw sang mga malagpad nga kadutaan kag ipabilin ang pyudal kag mala-pyudal nga pagpanghimulos sa kaumahan kag piguson ang mga magagmay nga mangunguma.

Ginagamit man sini nga mga despotikong agalon may duta ang mga katapo sang bayaran nga RPA-ABB kag SCAA kaangay sang pagmasaker sang 9 tanan ka mangunguma sa Sagay City, Negros Occidental.

Ang matuod nagapalig-on sang sini nga mga PAGs sa probinsya ang AFP kag PNP paagi sa pagbaligya sang ila mga ginpalusot kag savings nga mga armas kag lohistika militar. Ini isa ka daku nga negosyo sang mga matag-as nga opisyal heneral sang army samtang ang ultimo nga suldado amo ang ginapaon sa patag awayan.

Gusto lang ni Col. Arevalo nga i-intimidar ang iban nga mga pulitiko kag agalon may duta sa Isla para mapilitan naman ini nga maghire sang AFP kag PNP bilang mga bodyguard kag goons kaangay sa nasambit nga mga despotikong agalon may duta. Ini nagamanepistar sang pagbaligya naman sang rank in file nga mga enlisted personnels kag mga kapulisan sa linibo nga kantidad sang kwarta sandig sa sekreto nga mga areglo sa tunga sang mga agalon kag opisyal sang nasambit nga mga kapulisan kag AFP sa pagpanguna ni Col. Arevalo. Dugang naman ini nga korapsyon sa hanay sang matag-as nga opisyal sang militar kag PNP paagi sa ila modus operandi kag sinindikato nga lihok sa panahon sang eleksyon.

Samtang ang NPA indi mga mersenaryo kag bayaran kaangay sang AFP, PNP kag RPA-ABB. Wala sa bokabularyo sang NPA ang pagpabayad sa pagsolbar sang kontradiksyon sa tunga sang pumuluyo kag sa tunga sang mga mangunguma kag agalon may duta. Kundi maathag nga nagapatunga ini sa proseso sang rebolusyonaryong hustisya pabor sa ginahimuslan kag ginapigos batok sa despotikong agalon may duta.

Maathag man ang ginhimo nga SEMPO ukon Oplan Sauron sang US-Duterte nga rehimen sa Negros Oriental ilabe na sa siyudad sang Guihulngan sadtong Disyembre 27, 2018. Nagapakita nga ang kondukta gingamit ang kampanya kontra-druga, terorismo kag kontra-hublag sang AFP kag PNP lamang mapalig-on sang US-Duterte ang iya poder kag mga suod nga kaalyado nga mga despotikong agalon may duta sa pungsod. Gingamit pa ang mga force multiplier kaangay sang Barangay Peace Action Team kag Civil Defense Security Group ni Magsie Peña sang Moises Padilla sa pagpamatay sa 6 tanan ka mga inosenteng sibilyan sa Guihulngan, iligal nga pagpang-aresto sa malapit 50 ka mga inosenteng sibilyan paagi sa planted kag himu-himo nga kaso. Pagpangransak kag pagpangawat sang mga pagkabutang sini diin nagdislokar sang kabuhi kag palangabuhian sang mga mangunguma. Nagapakita nga ang AFP paagi sa Central Command kag PNP Regional Office 7 ang ginmobilisa sa pagpatuman sang Oplan Sauron sa paglagas sang mga kritiko kag kabangga sa pulitika sang Duterte administration kag mga kaalyado sini sa pagpaseguro sang ila kadalag-an sa 2019 elections.

Muklat man ang administrasyon US-Duterte nga sablag ang CPP/NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong hublag sa iya mga maitom nga handum. Rason nga nagapanguna nga lagson ini paagi sa pagwasak sang baseng masa kag pagpamatay sang NPA. Sa baylo, wala bisan isa ka NPA ang napatay sa tudo atake sang Oplan Sauron sa Guihulngan kag bilog nga Negros Oriental kundi ultimo nga sibilyan ang klaro nga ginpamatay kag nagdislokar sa kabuhi kag palangabuhian sang pumuluyo.

Daku nga palamangkutanon sa katawhan, ano gid bala ang balor sang planted nga 38 cal. revolver sa mga inosenteng mangunguma kumparar sa mga matag-as nga kalibre sang armas sang AFP, PNP, Civil Defense Security kag BPAT nga amo ang gingamit sa pag-utas sang kabuhi sang 6 tanan ka mga mangunguma kag inosenteng sibilyan sa Guihulngan? Kon may mga armas man ang mga mangunguma sang 38 cal. revolver sa pagdepensa sang ila kaugalingon kag palangabuhian, nga-a indi man paglagson sang AFP, PNP kag US-Duterte ang klaro nagahupot sang armadong goons nga may matag-as nga kalibre sang armas kaangay nila Peña, Dela Cruz, Cojuanco, Alonzo kag Marañon sa Negros Occidental subong man nila Teves, Paras kag Limkaichung sa Negros Oriental? ###

 

AFP/PNP ang matuod nga Private Armed Groups