Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo ‘Pido’ Garbin, traydor sa kapwa Bikolano

Pagtatraydor sa kapwa Bikolano ang pagpapalusot at pagtutulak ni Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo ‘Pido’ Garbin ng charter change. Walang sasapat na paliwanag para bigyang-katwiran ang isang panukalang malinaw na yuyurak sa buhay at kabuhayan ng masang anakpawis.

Ngayon pa nga lang, napakarami nang magsasaka at mangingisda ang nawalan ng kabuhayan dahil sa mga proyektong pang-imprastruktura at mga dayuhang negosyo. Ilan na rito ang pagtatayo ng mga MPARK-MITESEZ sa Masbate, mga mapangwasak na minahan sa Camarines Norte at Camarines Sur, quarrying sa Albay at pagpapalawak ng mga daanan at iba pang destinasyong turismo sa Sorsogon at Catanduanes.

Halatang hindi na mapigilan ni Garbin at ng iba pang katulad niyang lumabas ang kanilang tunay na kulay bilang mga burukrata kapitalista. Para sa kanila, higit na matimbang ang negosyo kaysa sa kagalingan ng mamamayan.

Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo 'Pido' Garbin, traydor sa kapwa Bikolano