Aksyong militar batok sa 3 ka asset sa AFP malampusong gilunsad sa Sultan Kudarat

,

Malampusong gipahigayon sa NPA-Sultan Kudarat ang aksyong militar batok sa 3 ka aktibong aset sa militar kaniadtong Oktubre 24, 2020 sa Sitio Secret Valley ug Sitio Magon, Brgy. Datu Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat.

Napatay sa maong aksyon sila si Randy Borda, Danny Biore ug David Banderado sa usa ka magkadungan nga reyd sa tagsa-tagsa nila ka panimalay alas 5:00 sa buntag. Nakuha sa ilang posesyon ang: 1 ka 12 gauge shotgun, 2 ka home-made shotgun, ug mga buhing bala.

Isip mga aktibong ahente sa kaaway, nailhan sila sa ilang kontra-rebolusyonaryong binuhatan hilabi na sa pagpagamit sa mga operasyong-militar kaniadto sa Marine Battaion Landing Team ug karon sa 37th Infantry Battalion. Aktibo silang nagpahigayon og combat reconnaisance sa militar, nahimo silang giya sa mga operasyong militar, pagharang sa mga pagkaon ug pagpanghasi sa masa. Sa mao, lehitimo silang military target sa NPA.

Nahimo usab nga lunod-patay ang 3 ka aset nga nagpagamit sa AFP aron panalipdan ug labaw pang hawanan ang dalan alang sa kompanyang Consunji hilabi na sa pagpangilog og yuta ug pagpangawkaw sa yutang kabilin sa mga Dulangan Manobo.

Ang tibuok rebolusyonaryong pwersa ug katawhan taas moral nga ginadayeg ug ginasaludaran ang NPA sa maong malampusong aksyon.

Magsilbing pahimangno ang maong aksyon partikular sa uban pang mga lunod-patay nga ahente sa militar nga nagapatuman sa kontra-rebolusyonaryong iskemang brutal nga ginapatuman sa AFP ug rehimeng Duterte sa probinsya.

Aksyong militar batok sa 3 ka asset sa AFP malampusong gilunsad sa Sultan Kudarat