Aktibong Depensa sang NPA nagpaslaw sa mga Patraidor nga Atake sang AFP

Ginapanginbulahan sang Coronacion “Waling-waling” Chiva Command ang Jose Percival Estocada Jr. Command kag Mt Napulak Command sa ila madinalag-on nga aktibo nga depensa batok sa pasistang tropa sang 3rd ID-PA.

Sini nga bulan sang Abril masako ang pasistang tropa sang AFP sa paghalughog sa binukid sang Panay sa tunga sang ila ginapabugal nga nagatutok sila sa pag-amlig sa ikaayong lawas kag kaaraydan sang pumuluyo batok sa COVID-19. Sa baylo nga magpahimunong sa ila mga baraks kag detatsment bangod halin sila sa mga lugar pareho sa mga banwa kag tsekpoynt sa diin madata ang paglapnag sang virus, patraidor nga nagapadayon sang ila strike operations ang uhaw sa dugo nga mga mersenaryo sang pasistang rehimen.

Ang mga yunit sang NPA sa Panay hugot nga nagahimugong sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa pagsunod sa mandu sang CPP sang unilateral ceasefire asta sa Abril 30. Ugaling napwersahan ang mga kaupod nga batuan ang naga-operasyon nga pasistang tropa para sa aktibo nga pagdepensa sa kaugalingon kag sa masa.

Bangod sini napuruhan ang tropa sang 301st Brigade sang Abril 7 sang mag-kombat operation sila sa Brgy Panuran, Lambunao, Iloilo sa diin may isa ka army nga napatay kag may pilason pa. Sa baylo nga akuon ang ila kapyerdihan, nagtikal pa ang butigon nga tigpamaba sang 3rd ID nga Capt Pancito nga kuno may patay man kag pilason nga NPA .

Amo man ini ang natabo sang Abril 18 sa sityo Anoy, brgy Cabalaunan, Miag-ao nga napilitan man ang yunit sang NPA nga magbato sa naga-atake nga tropa sang 61st IB. Sa ila kapaslawan nga makahalit sa NPA kag dala ang oryentasyon kag batasan nga traidor kag pagkangil-ad sa masa, pinatay sang berdugo nga 61st IB ang isa ka mangunguma nga si John Farochilin kag gindakop ang 11 ka manugpanguha sang dugos. Gilayon nga ginwalwal sang butigon nga CO sang 61st IB nga si Lt Col Batara nga mga katapo sang NPA si Farochilin kag ang 11 pa ka mangunguma.

Desperado na gid ang 3rd ID nga makabalos sa sunod-sunod nga mga kapyerdihan nila batok sa NPA amo nga ang ordinaryo nga mangunguma ang ila nga ginapa-ukpan sang ila nga kaakig. Maabtik nila nga gindakop, ginsakit, ginpasakaan sang panumbungon, gintamnan sang armas kag eksplosibo agod madugay nga mahilway sa kulungan ang mga inosente. Labaw sa tanan brutal nga pinatay si John Farochilin kag maluibon nga ginbansagan nga rekruter sang NPA.

Nagpamahog naman ang tiraniko nga kumander-in-tsip Duterte nga kon padayunon sang NPA ang pag-atake sa iya mga bayaran nga soldado magadeklarar siya sang Martial Law. Gilayon niya nga ginsundan ang iya hambal sa pagpahog sa mga ligal nga organisasyon nga magpanago na kon magtupa ang iya martial law.

Maukod gid nga magsunod si Duterte sa iya idol nga diktador Marcos. Handom kag dumot niya nga mangin diktador man sa pagpamensar nga mas masarangan niya ang abilidad ni Marcos kag mas mapakurog niya ang pumuluyo sang iya mga mabaho nga pamuyayaw kag militarista nga guban sa iya kabinete.

Wala sang diktador nga magadurar labi kon ang pumuluyo hugot nagahiliusa kag determinado nga indi masulit ang inagihan sang Pilipinas sa idalom sang una nga diktadurya. Mapukan sang naga-isa kag nagabato sang minilyon nga pumuluyo ang sino man nga diktador.

Aktibong Depensa sang NPA nagpaslaw sa mga Patraidor nga Atake sang AFP