Ama ng hukbong bayan

Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglish

Ama ng hukbong bayan
Ni Ka Edroy

Hinubog ka ng lipunang burgis at bulok
Kaginhawaan at kaaliwan ang kinagisnan
Uring manggagawa ang iyong pinagmulan
Sa paggawa, at pagkamulat, liwanag ang nasilayan

Itinakwil ang kinalakhan at pagkaproletaryado’y pinanindigan
Bagong pamana ang sumibol sa pag-aaral sa sariling uri
Tumindig sa tama’t wag ibenta ang prinsipyo
Sa pamilya at manggagawa, lagi mong ipinamalas

Matagalang digmang bayan, iyong pinalaganap
Marxismo-Leninismo-Maoismo, laging debate sa mga pagtitipon ng pamilya
Mga kapatid kong propesyunal, pastor, Saksi, kani-kanyang depensa
Sa huli, nangibabaw ang komunista

Huwaran kong ama, ang iyong paglilinaw ang nangibabaw
Tumatak sa aking isipan, pananaw na makatwiran
Pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi
Lipunang walang uri, kamtin sa buong mundo

Makibaka, tumindig at mag-ingat ang lagi mong paalala
Sa huling patak ng dugo, akin itong tutupdin
Dahil mahaba pa ang landas ng rebolusyong pinanindigan natin kapwa
Sa iyong paglisan, mananatili ang kapwa nating sinumpaan

Ng mga kriminal at berdugo, buhay mo’y kinitil
Setyembre onse, alas onse ng gabi, pistola at armalayt ang bumasag sa ulo mo’t katawan
Mga punglong dumapo sa katawan na sumikil sa iyong mga hangarin
O mabait kong ama, dugong dumanak ang tumangay sa iyong pangarap

Ang tangi mong kasalanan ay ang iyong pagtindig!
At sa anak mong rebolusyonaryong bantog
Subalit! Ang mga sakripisyo ay di mawawaldas
Sapagkat lahat ng ito’y para sa tagumpay ng rebolusyon

Pa! wala ka na, hindi ko na maibabahagi pa
Ang aking mga karanasan at mga nakamit
Ngunit kahit saan ka man, titiyakin kong
Sa harap ng nakapikit mong mga mata,
ako’y iyo pa ring maipagmamalaki

Sa brutal mong kamatayan, ako’y naantig
Naghalo ang lungkot at kalituhan
Gusto kitang yakapin sa huling pagkakataon
Upang tumatagos kong pagdadalamhati, sayo’y ipabaon

Dakila kong ama, sa iyong paglisa’y wag mag-alala
Dahil kaming mga naiwa’y maghahanap ng katarungan!
Katarungan! Kasama ng mga pinagsasamantalahan at inaapi
Armadong pakikibaka, sisikaping ipagwagi!

Read in: English | Bisaya

Ama ng hukbong bayan