Amahan sa Hukbo sa Katawhan

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Amahan sa Hukbo sa Katawhan
Ni Ka Edroy

Naumol ka sa burgis ug dunot nga katilingban
Lulinghayaw ug lingawlingaw ang imong nadak-an
Hut-ong mamumuo ang imong kagikan
Sa imong pagtrabaho sa kahimatngon may landag kang nakit-an

Gisalikway mo ang mga naandan ug nibarog sa pagkaproletaryado
Bag-ong legasiya sa pagtuon sa kaugalingong hut-ong natawo
Barog sa husto ang prinsipyo dili ibaligya
Sa pamilya ug kaubang mamumuo kanunay mong gipakita

Malungtarong gubat sa katawhan kanunay nimong gipropaganda
Marxismo-Leninismo-Maoismo sa panagtapok debatihan kanunay sa pamilya
Mga igsuon kong propesyunal, pastor, saksi, isig depensa
Apan sa kaulahian nipatigbabaw ang komunista

Sulondon kong amahan ang imong pagpatin-aw maoy nagpatigbabaw
Nasilsil sa akong pangisip ang makatarunganong panglantaw
Pagwagtang sa pagpahimulos ug pangdaug-daug
Katilingbang walay hut-ong sa tibuok kalibutan ipadaug

Pakigbisog, pagbarog ug pag-amping kanunay nimong gipahinumdom
Sa katapusang tulo sa dugo ako kining matngonan
Tungod kay taas pa ang dalan sa rebulosyon nga susama natong gibarugan
Sa imong pagkawala, kanako magpabilin ang pareha natong gipanumpaan

Sa mga kriminal ug berdugo ang imong kinabuhi gikutlo
Septembri onse alas onse sa gabii pistola ug armalayt nagbuak sa imong lawas ug ulo
Mga balinis midapat sa lawas sa imong mga pangandoy nagpahilom
O buotan kong amahan dugo mong mibanaw nagbanlas sa imong mga damgo

Ang bugtong nimong kasal-anan kay ikaw mibarog!
Ug sa anak mong rebolusyonaryo nga nabantog
Apan! Ang mga sakripisyo dili nato igsapayan
kay kining tanan para man sa rebolusyonaryong kadaugan

Pa! wala naka, dili ko na ikapaambit pa
Ang akong mga kasinatian ug mga naabot
Apan bisan asa ka man ipaneguro ko
Atubangan sa mga piyong mong mata imo gihapon ko ikapasigarbo

Sa brutal nimong kamatayon ako natandog
Nagsagol ang kamingaw ug kalibog
Gusto takang gakson sa katapusang higayon
Aron nanuhotsuhot kung kahigwaos kanimo ipabalon

Bantugan kong amahan sa imong pagpanaw ayaw kabalaka
Kay kaming mga nagpabilin mangita sa hustisya!
Hustisya! Uban sa mga pinahimuslan ug mga dinaugdaog
Armadong pakigbisog paningkamotang ipadaug! ##

Read in: English | Pilipino

Amahan sa Hukbo sa Katawhan