Ambus batok sa naga operasyon nga tropa sang Militar, ginlunsar sang LPC-NPA

,

Madinalag-on nga ginlunsar sang mga isganan nga Pulang Hangaway sang Leonardo Panaligan Command- New People’s Army (LPC-NPA) ang isa ka ambus pinaagi sang Command Detonated Explosives (CDX) batok sa naga-operasyon nga kasundaluhan nga katapo sang 79th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) sa Sityo Mabanga, Brgy. Bagtik, La Libertad, Negros Oriental sadtong Marso 15, 2021.

Naglawig sang 30 minutos ang bayluhanay sang lupok sa tunga sang mga hangaway sang pumuluyo kag nagahara-hara nga tropa sang 79th IB sa diin nagresulta sang madamu nga nagkalamatay kag pilason sa hanay sang mga militar.

Gani kabutigan kag peke ang impormasyon nga ginahambal sang 303rd Brigade paagi sa ila opisyal nga facebook account angut sa ginapagwa sini nga kuno isa ka engkwentro ang natabu sa tunga sang 62nd IB kag mga katapu sang NPA nga naglawig kuno sang 15 minutos. Daan kag gasgas na nga eskima sang mersenaryo nga mga militar agud tabunan ang ila pasulit-sulit nga mga kapaslawan.

Subongman, mabaskog nga ginakondenar sang LPC-NPA ang pagkastigo kag brutal nga pagpatay sang mga pasistang militar sa isa ka estudyante nga si Aldren Faburada, 17 anyos kag residente sang Sityo Kansampo, Brgy. Bagtik, sa kasubong nga banwa. Si Faburada ang nagkuha lamang sang iya nga bag kag modyul nga ginatun-an sa ila nga kamalig malapit sa lugar sang natabu-an sang pag-ambus. Gintanuman ini sang mga militar sang wire nga narekober sa site sang ambush, M16 Armalite Rifle kag ginpasibangdan nga katapu sang CPP-NPA.

Ini nga panghitabu ang indi na bag-o sa diin ang mga inosente nga mga sibilyan amo ang ginabalikan sang mga uhaw sa dugo nga mga tropa sang berdugo nga mga militar bangud sang ila kapaslawan sa paglagas sa mga rebolusyonaryo nga NPA.

Pasulit-sulit ini nga tikang sang militar nga maghimo-himo sang peke nga mga engkwentro kag magpatay sang sibilyan agud tabunan ang ila kapierdihan batok sa NPA. Madumduman nga sadtong Nobyembre 5, 2020 ginpatay man sang 62nd IB si Rio Jacaba, isa ka mangunguma sang Sityo Arom, Brgy. Macagahay, Moises Padilla matapos sang madinalag-on nga taktikal nga opensiba sang LPC-NPA sa diin ila man nga ginapagwa si Jacaba bilang NPA kaswalti. Ginhimo man nila ini sadtong Agosto 15, 2020 sa Sitio Maluy-a, Brgy. Sandayao, Guilhulngan City, matapos sang duha ka magkasunod nga madinalag-on nga opensiba sang nasambit nga yunit sang NPA sa Brgy. Quinten Remo, Moises Padilla, Negros Occidental kag Brgy. Sandayao, Guilhulngan City, Negros Oriental sadtong August 14. Mapintas nga ginpatay sang mga pasista nga tropa si Rekem Remasog sa diin nasapwan ini nga bali ang tiil kag madamo sang mga labhag.

Sa pihak nga bahin, ginakondenar man sang LPC-NPA ang kalakasan sang nag-operasyon nga kasundaluhan sang 62nd IBPA sa Brgy. Trinidad, Guihulngan City sa diin ginpangkawat ang mga bunga sang mga tanum sang mga pumuluyo, mga manok kag ang illegal nga pagsulod sa puluy-an kag pagpang-ukay sang mga residente sa nasambit nga lugar sadtong Marso 15 tubtob 18 sa subong nga tuig.

Subongman sa pagpatay kay Berto Caballeda sang mga armado nga grupo kag ginpasibangdan nga katapu sang NPA apang residente lamang ini sang Brgy. Pu-an, Vallehermoso sadtong Marso 05, 2021 alas 7:00 sang gab-i.Sa sini nga panahon wala untat ang combat operartion sang mga katapu sang 62nd IB sa sini nga lugar.

Isa ini ka desperado nga tikang sang teroristang rehimeng US-Duterte para pukanon ang nagakusog kag nagalapad nga rebolusyonaryong kahublagan sa bilog pungsod Pilipinas sa diin naga-ani sang madalum kag malapad nga suporta sang pumuluyo. Padayon nga napaslawan ang AFP/PNP kag sa baylo nga mahadlok ang pumuluyo mas nagatulod pa gid ini sa ila nga usuyon ang banas sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas.

Indi magkahadlok sa pagsulong sang tawhanon nga kinamatarong kag padayon nga wasakon kag paslawon ang tiraniya kag militaristang paghari sang nagakadunot nga rehimeng Duterte! ###

Ambus batok sa naga operasyon nga tropa sang Militar, ginlunsar sang LPC-NPA