Ambus sa Brgy. Banquerohan, Legazpi City, Tugon sa Panawagang Hustisya at Dagok sa Nahihibang na Joint Task Force Bicolandia at mga ELCAC Task Forces

,

Tatlo (3) ang patay, isa ang sugatan at tatlong maiigsing armas ang nasamsam sa matagumpay na ambus na ilinunsad ng yunit ng Santos Binamera Command – Bagong Hukbong Bayan Albay laban sa mga elemento ng 31st Infantry Battallion – Phil. Army sa Brgy. Banquerohan, Legazpi City nito lamang Enero 17, 8:00 ng umaga.

Ang naturang pananambang ay tugon sa kahilingan ng masang Albayano na hustisya sa patung-patong na pasistang krimen ng 31st IB, isa sa mga pinakaberdugo at brutal na batalyong ipinakat sa Bikol na ngayon ay nanalasa rin sa masang Sorsoganon. Kabilang rito ang pagpaslang sa sibilyang si Eddie Bellugo sa Brgy. Banquerohan at iba pang paglabag sa karapatan dulot ng pagwasiwas ng Anti-Terror Law laban sa mga residente at LGU officials ng mga baryong sinasaklaw ngayon ng operasyong militar ng naturang batalyon. Hindi rin makakalimutan ng mamamayang Bikolano ang kahindik-hindik na pagmasaker ng 5 magsasaka sa Brgy. Dolos, bayan ng Bulan sa Sorsogon. Tugon din ito sa kahilingan ng ilang mga kaibigang upisyal sa lokal na yunit ng gubyerno na parusahan ang RTF-ELCAC sa pagpupumilit nitong pumailalim ang sibilyang gubyerno sa dikta at kontrol ng militar.

Pagpapakita din ito ng kapasyahan ng BHB-Albay na ipagtanggol ang mamamayan sa napipintong malawakang panunupil ni Duterte matapos pormal na “italaga” ng Anti-Terrorism Council noong katapusan ng Disyembre 2020 ang CPP-NPA bilang mga teroristang organisasyon. Sa pagpasok ng 2021, walang prenong isinagasa ng militar at pulis sa rehiyon ang pasistang mga atake kung saan sunud-sunod ang naitalang mga kaso ng pampulitikang pamamaslang, iligal na pag-aresto at pekeng pagpapasurender. Humuhugis ang naturang mga paglabag bilang pangitain ng “Estilong Jakarta”, isang madugong kampanyang pagpatay na bahagi ng anti-komunistang panunugis ni Duterte. Lampas sa simpleng Redtagging, tahasan nang pinapatay sinumang paghinalaang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ganundin ang iba pang pasistang paninindak ng militar.

Hakbangin din ito para mahimasmasan ang Joint Task Force Bicolandia at Commanding Officer nitong si Maj. Gen. Henry Robinson sa ilusyong nagtatagumpay ang gera kontra-mamamayan ng kanilang punong kumander na si Duterte sa rehiyon. Nakatuntong ang buladas ng JTFB sa kahindik-hindik na katotohanang ang Kabikulan ang isa sa mga nangungunang rehiyon sa mga naitalang paglabag sa karapatang tao sa ilalim ni Duterte. Nanguna ang Bikol sa buong bansa sa naitalang mga biktima ng pampulitikang pamamaslang (34), kaso ng masaker (4) at mga barangay na apektado ng atakeng militar (144). Liban pa rito ang daan-daang naitalang kaso ng sapilitang pagpapasurender, iligal na pang-aaresto, tortyur, pambubugbog at pambubomba ng mga helicopter sa mga komunidad.

Nananawagan ang SBC-BHB Albay na paghandaan at maging alerto sa nag-uulol na paghihiganti ng 31st at 49th IB. Ang mga taktikal na opensiba ng Pulang Hukbo ay katugunan sa kahilingan ng masa at mga kapanalig sa LGU ng hustisya at patuloy na pagpapalakas ng NPA sa kabila ng mga pekeng surrenderee. ##

Ambus sa Brgy. Banquerohan, Legazpi City, Tugon sa Panawagang Hustisya at Dagok sa Nahihibang na Joint Task Force Bicolandia at mga ELCAC Task Forces