Ambus sang NPA-MNC, Madinalag-on nga Gintigayon

,

Madinalag-on nga gin-ambus sang yunit sang NPA-MNC (New People’s Army- Mt. Napulak Command) ang Scout Platoon sang 61st IB PA sadtong Mayo 15, 2021, pasado alas 10 sang aga, sa lindero sang Miag-ao, Iloilo kag Sibalom, Antique. Ginpalukpan sang command detonated explosive ang nagalakat nga pwersa sang militar nga nagtuga sang indi magnubo sa 10 ka kaswalidad (5 ang gilayon nga napatay kag indi magnubo sa 5 nga pilason). Isa ka SSg. Antot ang napilasan kag ginbawi-an sang iya nga kabuhi sa ospital.

Ang ini nga aksyon militar, kabahin sa pagpanukot sa mga pasista kag kriminal nga tropa sang AFP kag PNP sa malaba na nila nga rekord sang pagpamahog, pagpang-ipit kag pagpamatay nga ginahimo sa mga inosente nga sibilyan. Ini ang paghatag sang hustisya sa mga biktima sang ekstra hudisyal nga pagpamatay kaangay nanday John Farochilin, Vernel Mondreal, 9 ka Tumandok sang Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo kag sa illegal nga ginpangdakop nga Sibalom 11 kag Tumandok 15 kag sa madamo pa nga biktima sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Ang New People’s Army- Mt. Napulak Command padayon nga magapangapin sa interes sang malapad nga pumuluyo nga ginapigos kag ginahimuslan. Indi ini magapabaya nga mangin sulhay lang nga himu-on sang nagapakuno-kuno nga maki-pumuluyo nga AFP kag PNP ang ila malain nga tinutuyo nga waskon ang malinong nga pangabuhi kag nagahiliusa nga kubay sang pumuluyo sa kaumhan.

Indi magpatiplang sa RCSP nga tabon sang kontra-pumuluyo nga NTF-ELCAC!

Manindugan, ipakigbato ang tawhanon nga kinamatarung!

Ambus sang NPA-MNC, Madinalag-on nga Gintigayon