Ang absolutong pagpangulo sa Partido, padayong nagpalig-on sa Bagong Hukbong Bayan ug epektibong gisuklan ang todo-gera nga gilunsad sa pasistang rehimeng US-Duterte

 

Ang Bagong Hukbong Bayan sa North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) mapasigarbuhong miduyog sa mabagang katawhan sa rehiyon ug sa tibuok nasud sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) karong Disyembre 26, 2018. Gumikan sa absolutong pagpangulo sa Partido, padayong milig-on ang BHB ug epektibong gisuklan ang todo-gera nga gilunsad sa AFP/PNP ug sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Niining maong adlaw, atong pasalamatan ug pasidunggan ang tanang mga membro sa Partido, BHB, mga aktibista ug mga organisadong masa sa katawhan sa NEMR nga mapadayunong nakigbisog ug nagsakripisyo aron suklan ang tumang kabangis ug hinungog nga mga lakang sa rehimeng US-Duterte. Atong pasidunggan ug saludohan usab ang mga martir nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi, katakus, kaisog ug kahibalo aron nga madepensahan ang katawhan ug mas labaw pang mapaasdang ang gubat sa katawhan.

Nalunsad sa BHB-NEMR ang kapin 200 ka mga taktikal nga opensiba nga mipahamtang sa kapin sa 200 ka mga kaswalti sa han-ay sa kaaway. Nakasakmit og pusil nga ikaarmas sa usa ka platun nga pwersa sa BHB sama sa pag-ambus sa nagapatrolya nga pwersa sa AFP sa Barangay San Antonio, RTR, Butuan City nga malampusong nakumpiska sa BHB ang upat (4) ka tag-as nga kalibreng armas. Ang pinakabag-ong aksyon militar mao ang pag-atake nga walay buto sa military patrol base sa 3rd Special Forces sa AFP didto sa New Tubigon, Sibagat, Agusan del Sur niadtong Disyembre 19, 2018. Nakasakmit ang mga Pulang manggugubat og 24 ka tag-as nga kalibreng pusil ug adunay 12 ka mga CAFGU ug 2 ka mga kadreman nga sakop sa 3rd SF nga nahimong mga prisoners of war (POW).

Napreserba usab sa BHB ang kaugalingong kusog ug nadepensahan niini ang interes sa katawhan. Nasilotan ang mga imperyalistang kompanya sama sa Sumifru ug Dole nga nangilog sa kayutaan sa mga mag-uuma ug Lumad ug nagdaut sa kinaiyahan.

Taliwala sa sustinido ug dinagkung mga operisyon militar nga gilunsad sa AFP/PNP sa rehiyon, ang BHB epektibong nakalunsad og mga kontra-atake ug wala mapugngi ang pagpadayon sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa. Padayon kini sa pagpanalipod sa mga yutang gitikad sa mga mag-uuma ug Lumad nga target sa ekspanyon sa makadaut nga mga imperyalistang minahan ug plantasyon. Nitabang kini sa pagpalambo sa panginabuhian sa katawhan, pagpatuman sa kahusay ug kalinaw, paghatag sa katilingbanong serbisyo ug daghang pang uban.

Gumikan niini, ang mga kabatan-onan walay hunong ang kadasig nga mosampa sa BHB ug ang mabagang katawhan padayong nagsalmot sa armadong pakigbisog. Tungod niini mikusog ug milig-on ang BHB ug pakyas ang laraw sa AFP/PNP ug sa rehimeng US-Duterte sa pagpuo sa BHB sa katapusan sa tuig 2018.

Taliwala sa dinaghang pagpamatay, pagpamig-ot, pagpangdakop, pagpanghulga, pagpasaka og tinumo-tumong kaso ug pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan, padayon nga

nagkalapad, nagkakusog ug nagkalig-on ang pakigbisog sa katawhan. Determinado kining misukol ug mipaasdang sa armadong pakigbisog ug mas pilion pa ang kamatayon nga nakigbisog sa interes sa kinabag-ang katawhan ug manalipod sa panginabuhian, katungod ug kinaiyahan, kaysa moluhod sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Wala usab mapugngi ang katawhan sa NEMR sa paglunsad og mga protesta batok sa militarisasyon, martial law sa Mindanao, pagbutyag sa AFP/PNP sa ilang pagpanglapas sa tawhanong katungod, pinugos nga pagpangtukod og mga detatsment ug pagduso sa ilang mga makatarunganong demanda sama sa tinuod nga reporma sa yuta, libreng katilingbanong serbisyo ug daghan pang uban.

Ang todo-gera ug ang pagpalugway sa martial law sa Mindanao sa pasistang rehimeng US- Duterte, usa ka desperadong lakang nga pukanon ang rebolusyonaryong kalihukan. Nagtimaan kini sa nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema, nagkagrabe nga panagbangi sa ilang han-ay ug sa nagakakusog nga bul-og sa mga pakigbisog sa katawhan batok sa diktadurang paghari.

Kining hilabihang kabangis ug pagkamapahimuslanon sa pasistang rehimeng US-Duterte ang magtukmod sa mabagang katawhan nga mas labaw pang ipaasdang ang armadong rebolusyon aron suklan ug lumpagon ang nagharing sistemang semi-kolonyal ug semi- pyudal. Mas palig-onon pa sa mga Pulang manggugubat ang kaakuhan nga tibuok kinabuhi nga alagaran ang katawhan ug iasdang ang ilang nasudnon demokratikong pangandoy sama sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapatalismo.

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Kabatan-onan sampa sa BHB!
Mapasigarbuhong saulogon ang ika-50 anibersaryo sa PKP!

 

Ang absolutong pagpangulo sa Partido, padayong nagpalig-on sa Bagong Hukbong Bayan ug epektibong gisuklan ang todo-gera nga gilunsad sa pasistang rehimeng US-Duterte