Ang hiniusang pagpatrolya sa militar sa US supak sa soberanya sa Pilipinas

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Kinahanglang isalikway ang sugyot sa pagpahigayon og hiniusang patrolya duyog sa militar sa US sa West Philippine Sea. Ang maong plano dili makaayo sa nasud tungod kay labaw pa niining igapos ang Pilipinas ngadto sa militar sa US tungatunga sa nagkataas nga tensyon sa ekonomiya ug militar tali sa US ug China.

Si US Secretary of State Antony Blinken ug Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo mihikyad sa maong sugyot niadtong byernes atol sa press conference.

Ang pag-apil sa militar sa US sa usa ka maritime patrol hingpit nga magwagtang sa kapasidad sa nasud nga molihok nga independente ug subay sa nasudnong interes niini atubangan sa nagkataas nga tensyon tali sa US ug China. Walay kaulaw nga ipakita niini kung paunsa nagsalig ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa militar sa US ug himuong target ang nasud sa mga kaaway o kaatbang sa imperyalismong US.

Ang maong hiniusang pagpatrolya mamahimong gamiton sa paghagit sa China nga mohimo og sayop nga kalkulasyon sa mga armadong aksyon ug, sa ingon, ibutang ang mga kundisyon alang sa paggamit sa US-RP 1951 Mutual Defense Treaty, pabor sa tumong sa US sa pagpadaku sa armadong panagsangka. Sa usa ka paagi, kini mamahimong susama sa kung giunsa paggamit sa US ang Ukraine aron hagiton ang Russia aron maglunsad og pag-atake, ug sa ingon nagmugna og mga kundisyon sa gubat kung asa mihakop og dakung ganansya ang US military industrial complex.

Nagkanayon ang rehimeng Marcos nga tumanon ang usa ka independyenteng palisiyang panggawas apan sa pagkatinuod, nagpaituy-itoy kini sa US ug China. Sa pagkakaron, bisan pa man, mas masinugtanon kini sa US atubangan sa agresibong pagduso sa gubyernong Biden sa pagtukod og gahum niini sa Asia-Pacific, gikan sa Taiwan, ngadto sa Pilipinas hangtud sa Solomon Islands.

Gipakita ni Marcos ang hingpit nga pagyukbo atubangan ni Sec. Blinken dihang iyang gipakamenos ang dayag nga pagpanghagit sa US sa China pinaagi sa upisyal nga pagbisita niadtong miaging semana sa Taiwan ni US Speaker Nancy Pelosi sakay sa eroplanong militar sa US. Tin-aw nga ang katuyuan sa pagbisita mao ang paghulhog sa China nga maglunsad og mga aksyong militar aron ihingusog ang soberanya niini ug itukmod ang sitwasyon ngadto sa dayag nga armadong panagsangka.

Bag-o lang, gipakita sa rehimeng Marcos ang grabeng pagsunodsunod sa US sa dihang gikansela niini ang mga kontrata sa pagpalit og gamit militar sa Russia sa kahadlok nga mapahamtangan og sangsyon sa US ang Pilipinas. Kini nga pagkansela, gianunsyo niadtong miaging semana sa itoy sa US nga si Delfin Lorenzana, nagpaalkansi sa nasud og ₱2 bilyon.

Kinahanglang hinanaling iduso sa katawhang Filipino ang pagbasura sa Mutual Defense Treaty (MDT), ingonman sa Visiting Forces Agreement ug sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kinahanglang ipanawagan usab nila ang dinaliang pag-atras sa tanang tropa ug magtatambag sa US sa teritoryo sa Pilipinas. Hangtud nga nagtunhay pa kining maong mga kasabutan, ug samtang ang mga tropang Amerikano nagpahimulos sa ekstra-teritoryal nga katungod sa nasud, dili tinuod nga makapanghingusog ang Pilipinas sa tinuod nga kaugalingnan ug kagawasan.

Sa susamang higayon, kinahanglang iduso sa katawhang Pilipino sa China nga bungkagon ang mga pasilidad militar niini, ug hunungon ang industriyal nga pagpangisda ug pagpangawkaw niini sa mga rekurso sa kadagatan sulod sa teritoryo sa nasud, exclusive economic zone ug extended continental shelf, respetuhon ang desisyon sa Hulyo 2016 sa International Arbitral Tribunal.

Atubangan sa nagkagrabeng inter-imperyalistang mga panagbangi ug nagkaigting nga peligro sa gubat, kinahanglang mas kusganong iduso sa katawhang Pilipino ang nasud nga tinuod nga independyente, gawasnon ug mahigugmaon sa kalinaw, aron dili tugutan gamiton ang Pilipinas isip paon sa bisan asang tampi, o pagayatakan sa mga imperyalistang higante.

Ang hiniusang pagpatrolya sa militar sa US supak sa soberanya sa Pilipinas