Ang Kabutigan indi mangibabaw sa kamatu-uran!

,

Damlag lang nagpahayag ang militar nga may natabu nga ingkwentro sa tunga sang NPA kag 94th IB sa Sityo Malikuliko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental sadtong Marso 25, 2022 kag may napatay nga duha ka katapu sang NPA. Nakuha ang mga shotgun, subersibo nga dokumento kag shabu nga ginagamit sang NPA para mag-away sunu sa butigon kag hangag nga heneral Benedict Arevalo.

Ang NPA bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, nagatib-ong sang salsalon nga desiplina nga nagaserbi sa interes sang pumuluyo. Istrikto nga ginapatuman ang pagdumili sa mga dekadente nga bisyo ilabi na sa paggamit sang ilegal nga druga sa sulod sang NPA. Kabaliskaran sa ginahimo sang AFP/PNP nga sa masami mabatian sa mga balita nga inbulbado sa pagpalusot sang druga, nagahatag proteksyon sa mga druglord kabaylo sang daku nga kantidad. Ini ang rason kon ngaa sa panahon sang US-duterte nga rehimen, imbes masulbar ang problema sa druga, naglala pa ini bangud ang pamilya Duterte amo mismo ang numero-uno nga protektor sang druga sa pungsod Pilipinas. Indi malipatan sang pumuluyo ang ginhimo nga pagpalusot nila Pulong Duterte kag Faeldon sang ₱6.4 bilyon nga bili sang shabu nga tubtob subong wala sang maid-id nga imbestigasyon.

Ang natabu nga ingkwentro sa Sityo Malikoliko isa ka tampa sa nawong sang AFP/PNP nga gusto ipakita nga nagmadinalag-on ang ila kampanya kontra sa rebolusyonaryo nga kahublagan, paghinabon sa kapaslawan kag ipakita nga naghuyang na ang NPA sa isla sang Negros.

Marso 23, 2022 sa Sityo Malikoliko may natabu nga ingkwentro sa tunga sang 94th IB kag NPA sa idalum sang Mount Cansermon Command MMC-NPA nga naglawig sa halos tatlo ka oras. Mga 2PM, may natabu naman nga ingkwentro sa Unit 1, sakop sang Barangay Mahalang, Himamaylan City.

Matapos ang duha ka ingkwentro kag bangud sang daku nga halit sa ila hanay, daw idu buang ang mga katapu sang militar sa idalum sang 94th IB nga lagson ang mga NPA nga ila na ingkwentro. Nagresulta ini sa pag-abduct sang duha ka mag-utod nga Arnold Sabanal 41 ang edad soltero kag Jason Sabanal 30 may asawa kag duha ka anak sang nasambit nga lugar, pagsunog sa balay ni Jose Gonzales kag pag-torture kay Danny Gabellon agud pasugiron kon diin ang NPA, pagpang-mortar nga nagwasak sang balay ni Kiko Paculangan sang mga katapu sang 94th IB sang March 25, 2022. March 26, 2022, nakita sang pumuluyo nga ginatuwangan sang militar ang duha ka patay nga lawas sang mag-utod nga Sabanal kag ginpaggwa nga napatay sa ingkwentro.

Ang mag-utod nga Sabanal indi mga NPA kundi mga mangunguma sa sina nga lugar. Saksi ang pumuluyo sa sini nga lugar bangud kilala nila ini nga mga persona kag tumandok sang sini nga lugar. Ini nga mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sang mga katapu sang militar nagdugang lang sa pamatuod sa kapintas, pagkaberdugo kag mersenaryo nga kina-iya sang AFP nga sarang idaga ang kabuhi sang mga sebilyan para lang hinabunan ang ila kahuy-anan sa pagwasak sang rebolusyonaryo nga kuhublagan. Nangin kinaandan nga ginahimo sang AFP ang pag-drawing sang istorya pareho sang peke nga ingkwentro, peke nga pagpasurender, pagtanum sang mga ebidensya, pag red-tagged, pagpasaka sang patupato nga kaso agud hinabunan ang malain nga ginahimo sang pumuluyo.

Ano man nga pagbinutig paagi sa pagdihon nga istorya agud hinabunan ang malain nga ginahimo sang AFP/PNP, maga-angkon lang ini sang pagpakamala-ut halin sa pumuluyo. Magahatag sang dugang nga rason sang pumuluyo nga padayon nga maghimakas kontra sa mahimuslanon kag mapiguson nga sistema sang pungsod Pilipinas kag magpasakop sa armado nga rebolusyon.###

Ang Kabutigan indi mangibabaw sa kamatu-uran!