Ang pagka-epokrito kag pasista nga kapintas ni Sinas kag sang lockdown ni Duterte — NPA-Negros

Dapat lang sang malapad nga pagkundena ang nabuyagyag nga arogante nga pagbale-wala ni NCRPO chief Gen. Debold Sinas sa mga laye sang kwarantina nga siya mismo ang nagapanguna nga tagapagpatuman sa National Capital Region. Ang tuman ka matingkad nga laragway sini ang pagka-epokrito sang mga pwersa sang estado nga nagatapak sa kinamatarung sang mga komunidad sa ngalan kuno sa pag-likaw sa Covid-19 ang nagahatag sang dugang nga kabangdanan sa malapad nga pumuluyo agud manindugan, mag-isa kag pamatukan ang lockdown kag ang kabilugan nga militarista nga pamaagi sang rehimen Duterte sa panahon sang pandemya.

Importante nga mapahanumdum sa pumuluyo nga ang ipokrito nga si Sinas ang isa man sa mayor nga arkitekto sang Oplan Sauron sa Isla sang Negros nga brutal nga nag-utas sa kabuhi sang madamu nga mangunguma kag aktibista sadtong tuig 2019. Ang mga pasista nga berdugo kaangay ni Sinas ang nakatrentsera sa mga importante nga posisyon sa gobyerno nga nagbalay kag nagapatuman sang mga plano nga pang-emerhensiya nga wala sang iban nga padulungan kundi ang pagbutang kay Duterte bilang pasista nga diktador.

Ang mga laye nga ginabalay kag ginapatuman sang gobyerno ni Duterte angut sa pag-atubang sang sining pandemya makategoriya sa duha ka klase. Makita ini sa isa ka bahin nga ang ordinaryo nga pumuluyo pilit nga ginapasunod sa gusto sang ara sa poder, samtang ang nagapatuman sang laye simple lang nga wala nagasunod kag ginalapas ang ginhimo nila nga laye.

Madamu sang ginpangdakop, ginpangkastigo kag ginpriso bangud wala nagtakod sang face mask, wala naga-obserba sa social distancing, pagtipon-tipon, pag-inum, nagapanahor, nagapanghatag sang pagkaon sa mga imol pareho sang ginhimo sang pila ka militanteng organisasyon. Sa pihak nga bahin may isa ka heneral sang pulis nga masupog magpatuman sang laye, apang amo man ang hayagan kag wala-huya nga naglapas sining laye nga ila ginhimo. Nagaputok man ang butse ni Duterte sa mga nagapanahor apang simple lang nga gintugutan ang mga POGO operators nga magpadayon sang ila operasyon.

Sa baylo nga dakpon kag pasakaan sang kaso, ang PNP chief nga si Gen.Gamboa nagpangapin sa iya malain nga ginabuhat. Wala man sang bayulente nga reaksyon si Duterte kag wala man naghaboy sang iya paborito nga pamuyayaw nga “P I”. Nagpahayag ang pamunuan sang kapulisan nga imbestigahan, apang nakahibalo na ang pumuluyo nga magapadulong lang ini sa pag-whitewash para malibre ang ila heneral.

Si Sinas isa ka berdugo kag mersenaryo nga heneral, utok sa paglunsar sang Suaron 1 & 2 nga nagpatay sang masobra 20 ka tawo sa Syudad sang Guihulngan kag Canlaon, banwa sang Manjuyod, Mabinay, Siaton kag Santa Catalina. Madamu pa ang ginpangdakop kag napriso bangud sang mga pato-pato nga kaso bunga sang pagtanum sang ebedensya. Isa sang paborito nga heneral ni Duterte si Sinas bangud daw robot ini nga nagasunod sa iya mandu.

Ang pag-imposar sang lockdown, ECQ, GCQ, modified ECQ kag GCQ taktika lang sang rehimen Duterte agud padayon nga kontrolahon ang pumuluyo, ini nagtuga sang tuman nga halit nga sobra pa sa natuga nga halit sang Covid-19. Ang mayor nga tuyo sini amo ang pag-imposar sang diktadura nga gahum sa bilog nga pungsod gamit ang isyu sang Covid-19, isyu sa insurhensya agud suluhon ang gahum politika kag magpabilin sa poder tubtob buhi. Natural lang kay Duterte nga mangita sang loyal sa iya nga heneral agud matigayon ang iya handum bisan nga ginakangil-aran sang pumuluyo.

Sa pumuluyong Negrosanon, palig-unon ang aton paghili-usa. Pamatukan ang maitum nga tuyo sang rehimen Duterte nga mag-imposar sang diktadura nga gahum. Koliktibo nga awayon ang berdugo kag teraniko nga rehimen kag palayason sa poder.###

Ang pagka-epokrito kag pasista nga kapintas ni Sinas kag sang lockdown ni Duterte -- NPA-Negros