Ang pagpang-red-tag ba sa mga tigsuporta ni Robredo naay kalabutan sa pakana alang sa crackdown?

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Pipila ka mga pulitiko, lakip ang kandidato sa pagka-presidente, nipadayag sa publiko kagahapon nga ang mga partisipante sa bag-o lang nga dakung election rally sa Cavite nga nagasuporta sa Robredo-Pangilinan tandem milakip kadtong mga “gibansay” kuno sa Partido Komunista ng Pilipinas ug Bagong Hukbong Bayan.

Ang maong pagpangred-tag nakapunting batok sa “pink crowd” (kakampink) tataw nga usa ka desperadong pagsulay aron idiskaril ang lapad nga demokratikong nagkahiusang prente batok kang Duterte nga karon padayong milapad ug mikusog sa tibuok nasud. Naghiusa ang lapad nga han-ay sa pulitikanhong pwersa aron pakyason ang laraw sa nagharing pundok ni Duterte nga ipatunhay ang kaugalingon sa gahum ug ibalika ang mga Marcos sa Malacañang.

Nalisang ang mga anti-demokratikong pwersa, ilabina ang nagpaluyo sa kampong Marcos-Duterte, atubangan sa sunudsunod nga dagkung mga raling anti-Duterte nga gipangulohan ni Robredo sa milabayng mga semana.

Labaw nga modaghan ug molapad ang pulitikanhong kalihukang anti-Duterte samtang padayon nga nakigbatok ug naghimo og hinanaling mga panawagan ang lapad nga masa atubangan sa pagsaka sa presyo, ubos nga suhulan, kaylap nga kawalay trabaho ug kinatibuk-ang pagtiurok sa ilang sukdanan sa panginabuhi.

Ang pagpang-red-tag sa lapad nga demokratikong pwersa luyo sa kampanyang Robredo-Pangilinan nagsilbi sa pakana sa rehimeng Duterte sa pagmugna og kagubot sa pulitika ug pagpasangil sa mga “komunista,” aron hatagag rason ang paggamit sa Anti-Terror Law ug ang pwersa sa militar ug kapulisan nga magtuman grabeng pagpangatake (crackdown) ug dinaghang pagpangaresto.

Adunay kaylap nga impormasyon nga ang pundok ni Duterte padayong nagaplano sa pagpahamtang og pagharing militar sa wala pa o human sa eleksyon, aron kawaton ang eleksyon ug ipadayon ang gahum niini kakunsabo ang mga Marcos. Ang pinakatumong mao ang pagsiguro sa ilang kinawat nga bahandi ug protektahan si Duterte batok sa internasyunal ug lokal nga prosekusyon sa iyang kaylap nga mga krimen batok sa katawhan.

Ang pagpang-red-tag ba sa mga tigsuporta ni Robredo naay kalabutan sa pakana alang sa crackdown?