Ang Pasista nga 3ID, PA kag PNP-PRO-6 ang Nagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin

,

Ginakundena kag ginapakamalaut sang NPA-Coronacion “Waling-waling” Chiva Command ang patraidor nga pagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin sang Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz sang Pebrero 28, 2021 sa Calinog, Iloilo.

Lubos nga ginapanginwala sang NPA-Panay nga may kahilabtanan ini sa pagpatay kay Kapt. Julie nga base sa butang-butang kag iresponsable nga mga alegasyon sang bayaran nga 3ID,PA kag PRO-6. Wala sang ginaatubang nga kaso sa NPA si Kapt. Julie. Indi man rason ang iya pagpirma sa deklarasyon nga “persona non grata” ang CPP-NPA sa iya barangay para hingabuton o patyon siya sang NPA bangud nahibal-an namon nga tulod lang ini sang pagpamilit sang TF-ELCAC, pareho sa iban nga LGU nga napwersa nga magsunod bangud sa pagpang-ipit kag pagpamahug sang militar kag pulis.

Ginapaabot namon sa mga pamilya, himata, abyan kag pumuluyo sang Brgy. Roosevelt ang amon himpit nga pag-unong sa inyo kasubo kag trahedya nga gina-sufrir subong sa hinali nga pagkadula sang nagapamuno sa inyo baryo.

Ang may pinakamabaskog nga motibo para utason ang kabuhi sang maisog nga Kapitana amo ang 3ID,PA kag PRO-6. Nagakabalaka ang mga militar kag pulis kay Kap Julie bangud maisog siya nga nanindugan nga ang mga ginpangdakup nga 4 niya ka kasimaryo sang tinalikdan nga Disyembre 30, 2020 gintamnan sang armas kag eksplosibo sang mga pulis kag militar para pasibangdan nga mga katapo o tagasuporta sang NPA.

Ang amo nga pagpatay nagatuyo nga pahipuson indi lang si Kapt. Julie kundi ang sin-o man nga nagapangahas nga ibuyagyag ang pasista kag mahigko nga modus operandi sang AFP kag PNP batuk sa pumuluyo. Nagluha buwaya pa ang NTF-ELCAC sa paghambal nga daku nga pagkadula ang kamatayon ni Catamin nga isa nila kuno ka alyado agod makalikaw sa pagpakamalaut kag pagbasol sang publiko sa ila nga krimen.

Indi malayo nga may kaangtanan man ang kamatayon ni Kapt. Julie sa pagtuyo sa kabuhi ni Atty. Angelo Karlo Guillen sang NUPL sadtong Marso 3, 2021 sa Iloilo City. Pareho sila nga nagapangapin kag nagabulig sa kaso sang mga ginpamatay kag ginpang-aresto nga pumuluyong Tumandok.

Nagapanawagan kami sa mga pumuluyo nga maisog nga ibuyagyag ang mga krimen sang AFP, PNP kag TF-ELCAC. Sa baylo nga mahadlok, magpanindugan kita nga batuan ang wala’y tupong nga terorismo sang rehimeng US-Duterte. Padayon nga sakdagon ang armado nga rebolusyon para agumon ang matuod nga hustisya kag matarung nga katilingban.

Ang Pasista nga 3ID, PA kag PNP-PRO-6 ang Nagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin