Ang tibuok rebolusyonaryong kalihukan nagbangutan sa pagpanaw ni Kaubang Fidel V. Agcaoili

Translation/s: English | Hiligaynon | Pilipino

Sa ngalan sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas, gihatag sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang hugot nga pakig-unong sa asawa ug mga anak ni Kasamang Fidel V. Agcaoili, nangulo sa Negotiating Panel sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Mipanaw kagahapon si Ka Fidel sa Utrecht, The Netherlands, sa edad nga 75.

Labaw nga kasubo ug pagkawala ang nabati sa mga komunista ug rebolusyonaryong Pilipino sa pagpanaw ni Ka Fidel. Usa siya sa labing gihigugma ug girespeto nga lider sa Partido, sa NDFP ug sa katawhang Pilipino.

Sa nangaging dekada, gikan sa kalihukang tago, sa bilangguan, sa internasyunal nga natad ug panaghisgot pangkalinaw, walay kakapoy nga nakigbisog ug nag-alagad sa rebolusyonaryong kalihukan, sa tanang dinaugdaug ug pinahimuslang hut-ong ug sektor, aron kab-uton ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Wala kanus-a man gibuhian ni Ka Fidel ang mga prinsipyo sa Partido. Puno siya sa diwang komunista hangtud sa iyang katapusang ginhawa.

Nagbangutan ang tibuok Partido, tanang rebolusyonaryong pwersa, lakip ang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa tibuok nasud.

Sa umaabot nga mga adlaw, ianunsyo sa Partido ang adlaw sa pagbangutan, pag-ila ug pagdumdum kang Ka Fidel.

Ang tibuok rebolusyonaryong kalihukan nagbangutan sa pagpanaw ni Kaubang Fidel V. Agcaoili