Aset sg Paniktik, Gin-Ambusan sa BHB!

,

Ang mga operatiba sang Bag-ong Hangaway sang Banwa idalum sa Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front (RJPC-BHB) nag-ambus kay Bienvenido Montejar sang Sitio Mainit, Barangay San Isidro sa banwa sang Toboso sadtong ika-19 sa Abril 2022. Si Montejar isa ka masupog nga aset sang paniktik sa 6th Special Action Forces – Phlippine National Police (6th SAF).

Madugay na nga gin-reklamo sa mga pumuluyo sa lain-lain nga erya ang iya nga pagpanilag, pagpaniktik kag pagpilit sa iban pumuluyo nga mag-surender sa reaksyunaryo nga gobyerno. Pila ka bes nakita si Montejar sa mga masa nga upod ang mga masupog nga intel kag tirador sa mga sibilyan, sanday alyas Astro kag Bakata, nga nagpakadto sa lain-laing lugar para manilag kag pilit nga pa-surenderon ang mga sibilyan bilang BHB. Nagmadinalag-on si Montejar sa pagpasurender sa iya kaugalingon nga bata, anay katapo sa BHB, kag karon nangin traydor man sa rebolusyon kag kaaway sa pumuluyo. Si Montejar ang may rekord man sang pagpa-reyd kag nakuhaan ang rebolusyonaryo nga BHB sang carbine nga armas.

Luwas sa mga nasambit, ginreklamo man sa mga pumuluyo ang pag-angkon ni Montejar sa daku nga parte sang duta nga naangkon sa mga pumuluyo paagi sa paghimakas. Nangin hari-hari si Montejar bangud nagasalig siya sa iya kaangtanan sa pasista nga mga armado.

Bangud nagpagamit bilang aset sang SAF, iya kontra-rebolusyonaryong mga gawi kag pagpanghalit sa pumuluyo, nangin lehitimo nga military target si Montejar sa BHB.

Indi matuod ang gipalapta sa reaksyunayong AFP kag PNP, partikular ang 79th IB-PA kag Toboso PNP, nga ordinaryo nga pumuluyo ang ginatarget sang RJPC-BHB. Ang mga nagapanghalit sa pumuluyo, indi malawag nga ordinaryo nga pumuluyo, bangud nagapangabuhi sila sa kabuhi kag palangabuhian sa iban nga pumuluyo.

Ang katuyuan sang atong inaway banwa amo ang paghilway sa bilog pumuluyo halin sa pagpamigos.

Ginapaandaman sang RJPC-BHB ang bilog pumuluyo, ilabe ang pamatan-on kag kababayen-an nga yara sa norte nga bahin sang Negros, nga magbinantayon sa pagbarkada kag pakig-relasyon sa mga sakop sang AFP, PNP kag iban nga Puting armado. May mga kaso na gingamit ang relasyon sa pumuluyo pero nagkuha sang impormasyon sa ato nga rebolusyonaryong kawsa.

Ang RJPC-BHB nagapanawagan sa tanan nga mga aset sang paniktik sa tropa sang reaksyunaryo nga gubyerno nga untaton na ninyo ang inyu makahuluya nga obra antes pa kamo maka-obra sang indi mapasaylo nga obra, sama sa gihimo ni Montejar.

Tutom ang RJPC-BHB sa paghatag hustisya kag paghawan sa dalan pakadto sa hilway kag malinong nga sosyedad.

Aset sg Paniktik, Gin-Ambusan sa BHB!