ASJC-NPA: Hustisya para sa mga biktima sang mga aset militar napatuman!

Translation: EN

 

Ang rebolusyonaryo nga korte sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo nagapatuman sang matuod nga hustisya nga ginapangayo sang sin-o man nga nabiktima sa kahimuan sang mga bat-ulan kag kontra-pumuluyo nga ahente ukon mga elemento.

Pareho ni Julie Casumpang, 62 years old, isa ka aktibo nga intel asset sang militar nga halin pa sang 1980’S aktibo siya nga katapu sang CHDF nga may madamo sang himimuan nga pagpamatay sa mga mangunguma. Si Nelson Arquisola nga naga-arado lang sa uma gintiro sang M14 kag napatay. May ara nga nagsaka sa lubi kag gintiro sang M14, nahulog sa lubi kag napatay. Kon mag-operation kag may ara nga masugata sa dalan nga pumuluyo ginapasibangdan nga NPA kag ginapatay. Ang komprador nga si Luncio Nabalitan nasugata sa dalan, ginhold-up kag ginpatay. Si Pekto Bargamento isa man sa biktima sa iya nga pagpamatay. May ara pa nga madamo nga ginpamatay si Julie nga tungod sang iya tuman nga kabangis ang mga pumuluyo nga nabiktima nagakahadlok sa pagpanugid kay wala ini sang kaluoy nga magpatay.

Magluwas sa pagpamatay madamo man sang nabiktima sang pangastigo nga hasta sa subong ang iban nangin inutil, indi makatrabaho kag nangin alatipanon kag ini dugang nga pag-antus sang pamilya nga natungdan tungod ang kalabanan nga apektado amo ang Padre de Pamilya. Ang asawa kag mga kabataan sini nag-antus sang grabe nga kapigaduhon tungod nawad-an sang haligi sa panimalay. Ang madamo nga pamilya sang mga biktima nagapangayo sang hustisya. Ang pagsilot kay Julie, pagpatuman sang desisyon sang rebolusyonaryo nga korte para sa hustisya sa mga biktima sang iya nga pagpamatay, pangastigo kag iban pa nga hinimuan.

Ang isa pa nga may standing order nga napatuman amo si Emie Dela Torre. Isa man ini ka aktibo nga intel asset sang militar nga madugay na nga nagapanago sa tabing nga tagsuporta sang rebolusyonaryo nga hublag. Madamo nga beses nga ginapabulig siya kaangot sa seguridad. Ginapahibalo siya sa lokasyon sang mga kaupod kag sobra maka-walo ka beses niya ginpa-reyd ang mga kaupod. Kag may ara gid nga nadakpan nga mga kaupod nga siya ang gintugyanan sa pagseguro sang alagyan, ginpa-clear sa iya kag suno sa iya maayo lang ang kahimtang pero sa aktwal nadakpan ang mga kaupod. Sa sini nga mga hinimuan, may klaro nga pagkompirma nga siya ang may kahimuan kag may mga saksi. Napamatud-an sa rebolusyonaryo nga korte nga guilty siya kag nadesisyunan base sa kabug-aton sang kaso nga iya nakomiter.

Wala ginakalipay kag indi kagustuhan lang ang pagpatay, pero kinahanglanon nga himuon para sa paghatag sang hustisya sa mga nabiktima kag paglimpyo sang mga bat-ulan nga mga kriminal kag kontra-rebolusyonaryo nga amo ang nagahalit sa kabuhi sang pumuluyo.

Ginapaabot sa iban nga mga intel asset, kontra rebolusyonaryo nga mga elemento, mga kriminal kag sindikato nga grupo nga untatan na ang inyo ginapanghimo nga kahalitan sa pumuluyo. Daku pa ang panahon para sa pagbag-o. Indi na ninyo pagdugangi ang inyo nga sala. Kay kon madesisyunan na kamo sa madugay ukon sa madali manabat kamo sa gihapon.

Indi kamo magpagamit sa mga Opisyal sang Militar nga manugpanginto kay wala kamo sang palaabuton sa ila nga mga pasalig nga makabuhi patay. Napamatud-an na kon ano sila ka kurakot kag gamiton lang kamo para sa ila pangwarta. Ang pamatuod sina, sin-o ang nakabenepisyo sang ila pasalig nga kon magsurender mangin hamungaya ang pangabuhi? Sa madamo nga ginsiling nila nga “surenderee” (Peke nga Surenderee) nga ginkuhaan nila sang kwarta kag ang ginhatag lang P5,000 imbes nga P60,000, sin-o ang nakakwarta? May ara pa subong bag-o nga pangganyat nga kon may ara makapatay ukon makapadakop sang Kumander sang NPA may 2 ka Milyon, ano ka segurado nga makuha ini sang makapatay ukon makatudlo? Madamo sang padugi ang militar para mahinabunan ang ila mga kagarukan.

Makig-isa sa malapad nga pumuluyo nga pigos kag ginahimuslan para bag-uhon ang dunot nga sistema nga mapiguson kag mahimuslanon nga bisan si sin-o man ang magbulos sa poder wala ini sang katibawasan sa baylo, palala nga palala.

Ipatuman ang Matuod nga Hustisya!

Isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa!

ASJC-NPA: Hustisya para sa mga biktima sang mga aset militar napatuman!