Babagan ang ikaduhang pakete sa TRAIN law nga dugang magpalisod sa katawhan

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Lain na usab nga dugang magpalisod sa katawhang Pilipino ang mosunod nga ikaduhang pakete sa TRAIN Law sa rehimeng US-Duterte nga planong ipatuman niya sa dili pa mahuman ang tuig sa 2018. Tumong niini nga paubsan ang Corporate Income Tax (CIT) o buluhisan  sa mga dagkong korporasyon nga gipanag-iyahan sa dagkung langyaw nga kapitalista ug mga dagkung burgesya komprador. Maghatag usab kini  og dugang insentibo ngadto sa mga langyaw nga mamumuhunan sa nasud. Wala pay labot niini ang mga tax holidays ug exemptions nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga kapitalista nga nagtunhay na daan ubos sa liberalisasyon. Gawas pa, dili madiktahan sa rehimeng US-Duterte ang mga presyo sa palaliton tungod kay kontrolado mismo kini sa mga kapitalista.

Ang pagkunhod  sa CIT sa mga dagkung korporasyon ug paghatag og dugang insentibo sa mga langyaw’ng mamumuhunan,  maghatag og dakung pabor sa mga langyaw ug lokal nga negosyante sa nasud. Magresulta kini sa hilabihang pagpahimulos sa kusog pamuo sa katawhan alang sa ginansya.

Subay sa tumong sa rehimeng US-Duterte, ang TRAIN law gipatuman aron pondohan ang grandyosong programa nga Build, Build, Build. Ang pagpaubos sa CIT sa mga dagkung korporasyon, magpagamay sa tinubdan sa pondo sa gobyerno. Sa ingon niini, asa na maggikan ang pondo niini? Sa laktod, gawas sa  dili masulbad ang krisis sa pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton, ipapas-an  pa sa katawhan ang dugang buhis ug pagbayad sa utang aron mapondohan ang maong mga proyekto. Magpadayon pa gihapon ang grabeng epekto sa pakete uno sa TRAIN law.

Ang nag-unang duso karon sa rehimeng US-Duterte mao ang mina, plantasyon, portfolio investment (wala nagamugna og aktwal nga trabaho), semi-processing nga industriya ug imprastruktura nga dili garantiya nga makamugna og disente ug lahutay nga trabaho. Sa samot nga pagpakaylap ug pagdaghan sa kontraktwalisasyon sa mga mamumuo,  mas moubos ang suholan, walay klarong benipisyo ug kawalay kaseguruhan sa pagpanarbaho. Mas modaghan ang mga reserbang hukbo sa pamuo gumikan sa pagkahugno sa mga lokal nga negosyo, pagdaghan sa mga mag-uuma  ug Lumad nga nailogan og yuta, pagkawalay batakang industriyalisasyon nga magmugna og daghang trabaho  ug uban pa. Tungod niini mas mograbe pa ang kriminalidad  (kawat, droga, patay, ug uban pa) sa nasud tungod sa kalisod.

Dinhi sa rehiyon sa CARAGA, mas nisamot ang kalisod nga nasinati sa katawhan tungod sa unang pakete sa TRAIN Law.  Ang makanunayong pagtaas sa presyo sa gasolina nagresulta sa walay hunong usab nga pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton sama sa bugas ug panud-an. Kanunay usab nagataas ang galastuhanan sa pamasahe ug utilidad sama sa kuryente ug tubig.

Gawas  sa grabeng pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton nagpabiling barato ang suhulan sa mga mamumuo ug mamumuong panguma, padayong nahulga nga matangtang sa ilang trabaho tungod sa kontraktwalisasyon. Sa pikas bahin, padayong miubos ang presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma, taas  kaayo nga abangan  sa yuta ug  himan panguma, taas nga presyo sa mga farm inputs, ug nagkataas nga interes sa pautang.

Tungod sa epekto sa TRAIN law, padayong gigamit  sa rehimeng US-Duterte ang 4P’s ug rice subsidies isip alibyo kuno sa kakabus, apan pangpahupay lang kini sa gibating kasuko sa katawhan. Ang kamatuoran, dili niini masulbad ang problema sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Nahimong tinubdan pa ang pondo niini sa korapsyon sa mga opisyal sa gobyerno.

Lakip sa mga naapektuhan sa unang pakete sa TRAIN Law ang mga anaa sa hatungang pwersa sama sa mga magtutudlo, abogado, doktor ug uban pang mga propesyunal tungod kay biktima gihapon sila sa kaubos sa suholan samtang nagkataas ang ilang mga galastuhan.

Dayag nang gipakita ni Duterte sa publiko nga dili siya para sa katawhan. Ang pagpanghingusog niya nga ipatuman na ang ikaduhang pakete sa TRAIN Law, nagpasabot sa iyang pagkaitoy sa mga imperyalistang nasud.

Tungod sa iyang mga anti-katawhan ug kriminal nga binuhatan, samot nang nahimulag siya sa katawhan. Gani nagkakaylap ug nagakadako ang mga aksyong-protesta nga ginalunsad sa kabukiran ug kasyudaran, dili lang ang pagpanawagan nga tangtangon ang TRAIN Law ug uban pang mga anti-katawhan ug anti-nasudnon nga balaod ang ginasinggit sa katawhan kundili lakip na usab nga gipanawagan ang pagpalagpot sa gahum kang Duterte.

Busa walay malauman ang katawhan nga masulbad sa kasamtangang rehimen ang kalisod sa nasud. Bugtong dalan lang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan nga may sosyalistang perpektiba makaangkon  ang katawhan og tinuod nga hustisya ug kaangayan dinha sa nataran sa ekonomiya, pulitika, kultura, militar ug relasyong panggawas.

Ibasura ang TRAIN law!

Babagan ang ikaduhang pakete sa TRAIN law nga dugang magpalisod sa katawhan