Bagong taon ng karimlan, paglaban at pag-asa

Basahin sa: English

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino ngayong unang araw ng bagong taon. Sa araw na ito, pagtibayin natin ang ating determinasyon na makibaka para ipagtanggol ang mga karapatan at kagalingan ng masa sa harap ng labis na pagpapahirap at paniniil ng naghaharing teroristang pangkating Duterte.

Sinasabing karamihan ng mga Pilipino ang umaasa na mas aangat ang buhay ngayong taon kumpara sa 2020. Sa pananaw ng marami, mistulang nasagad na sa pagkalugmok ang bayan sa harap ng Covid-19 at wala nang isasama pa. Pero ang totoo, wala pa ring liwanag na naghihintay sa bayan lalo’t puro kurakot, pagpatay at ambisyon sa pulitika ang inaatupag ni Duterte.

Lalong madilim ang hinaharap ng sambayanang Pilipino ngayong 2021. Sa usapin ng ekonomya at kabuhayan, aasahan ng sambayanang ang sumusunod: dagdag na buwis pambayad utang, lalong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, walang trabaho, walang mapagkakitaan, sweldong nakapako, walang dagdag pondo para sa kalusugan, walang libreng pagpapagamot sa Covid-19, walang libreng bakuna para sa lahat, wala pa ring maayos na sistema sa edukasyon, at walang katapusang dayong pangungutang.

Lalong madilim ang hinaharap sa usapin ng pulitika: todo-largang maruming gera laban sa mga di armadong mamamayan, paggamit ng NTF-ELCAC ng ATL para sa pag-atake sa mga karapatan, pagtulak na gawing iligal ang mga organisasyong masa, patuloy na kampanya ng mga pagpatay, pag-aresto at pagkukulong laban sa mga kritiko at kalaban sa pulitika, paniniil ng mga sundalo sa mga komunidad, pambobomba at panganganyon sa mga bukid at kabundukan.

Lalong madilim ang hinaharap ng bansa dahil lalong pinahihigpit ng naghaharing pangkating Duterte ang kapit nito sa poder. Mahigit 500 araw na lamang ang nalalabi sa kanilang takdang termino. Nangangatog ang tuhod ni Duterte sa posibilidad na panagutin siya sa kanyang mga krimen. Kaya lalo niyang mamadaliin na ang isa o lahat ng iskema para mapalawig ang kanyang kapangyarihan tulad ng pagdedeklara ng “rebolusyonaryong” gubyerno para itatag ang isang pasistang diktadura, isagasa ang “charter change” sa tabing ng pederalismo at pagsisigurong mahahalal sa automated election ang ambisyosa at pasista niyang anak na babae.

Sa tabing ng “anti-korapsyon,” lalong pahihigpitin ni Duterte ang kontrol sa korapsyon sa gubyerno. Kabi-kabila ang ibinubulsang kikbak sa mga proyektong pang-imprastruktura, pagbili ng bakuna, dayong pangungutang at iba pang kontrata ng gubyerno.

Sa gitna ng karimlang haharapin ngayong taon, ang liwanag ay hatid lamang ng sambayanang Pilipinong nakikibaka. Sinag at alab ang kanilang tapang at determinasyon para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa pasismo at terorismo, para igiit ang kanilang kabuhayan at kagalingan, at para ipaglaban ang hangarin ng bayan para sa pambansa at panlipunan paglaya.

Ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino ang nagbibigay ng pag-asa na makaaahon ang bayan. Pagliyabin sa buong bansa ang mga pakikibakang masa sa lansangan at armadong paglaban sa kanayunan.

Bagong taon ng karimlan, paglaban at pag-asa