Balikatan wargames, nagduso sa pagpamomba gikan sa ere sa AFP, mipaigting sa panagbangi sa East Asia

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Balikatan joint war exercises nga gilunsad sukad niadtong Lunes tali sa militar sa US ug Armed Forces of the Philippines (AFP) nga gisalmutan sa dul-an sa 9,000 ka mga personahe nga nahimong kabahin sa gipakusog nga interbensyong militar sa US sa Pilipinas sa dayag nga paglapas sa soberanya sa nasud. Sumala sa mga taho, adunay 5,100 ka sundalong Amerikano ug 3,800 ka sundalo sa AFP ang misalmot sa war games.

Ang Balikatan exercises nagtinguhang ihanyag ang kusog sa US alang sa dobleng katuyuan sa pagkaadik sa AFP sa mga armas nga hinatag sa US, ilabina sa mga eroplanong iggugubat ug bomba, ug isip pagpakita-sa-pwersa batok sa imperyalistang karibal niini nga mao ang China.

a) Pagpamomba sa ere, pagpang-istraping ug pagpanganyon sa Balikatan ug AFP

Ang militar ug gubyerno sa US mao ang nag-unang nagduso sa pag-igting sa gubat sa pagpanumpo sa AFP ubos sa rehimeng Duterte nga nagagamit og mga jet fighter, helicopter, drone, bomba, misayl, raket, kanyon, riple ug bala nga gisuplay sa mga kumpanya sa depensa sa Amerika ug mga subsidyaryo sa US sa Israel, Poland, Turkey ug uban pang mga nasud.

Ang tinuig nga Balikatan exercises nagsilbing okasyon sa pagpalig-on sa kontrol sa US sa doktrina ug operisyon sa AFP sa takuban sa “interoperability.” Ang pagpasundayag sa arsenal sa US nagtumong sa pag-agni sa mga heneral sa AFP sa mga hi-tech nga armas ug sa posibilidad nga makakuha og parte sa binilyong pisong kontrata sa gubyerno.

Bisan pa sa makasaysayanong kamatuoran nga dili epektibo ang paggamit sa armas pangkahanginan sa pakigbatok sa pwersang gerilya, gigamit sa AFP ang taktika sa aerial bombing subay sa dikta sa militar sa US. Sa miaging mga tuig, ang kampanya sa aerial bombing sa AFP milampos lamang sa paghadlok sa mga sibilyang komunidad sa kabanikanhan, ingonman sa pagguba sa mga rekurso sa kalasangan, paghugawhugaw sa kinaiyahan ug pagsamok sa mga protektadong lugar ug mga wildlife sanctuary (mga puy-anan sa mga ihalas na mananap). Gatusan ka toneladang eksplosibo ang gihulog sa AFP sukad niadtong 2017 human gimando ni Duterte nga “patagon ang mga bungtod.”

Aron ibaligya ang ilang mga eroplano ug mga bomba, ang militar sa US nagpahigayon usab ug aerial bombing sa Syria, Pakistan, Afghanistan ug uban pang mga nasud, ug nagsuplay ug gibaligya nga mga bomba ug eroplano sa Saudi Arabia, aron sa paghimo sa walay hunong nga pagpamomba sa Yemen nga miresulta sa liboan ka mga sibilyang kinabuhi nga nawala.

b) Balikatan ug nagkadako nga paglaom sa gubat sa East Asia

Pinaagi sa pagtugot sa US sa pagpahigayon sa dinagkung pagbansay militar, ang rehimeng Duterte nagpakita sa hingpit nga kawalay kagawasan sa langyawng palisiya niini samtang hugot nga gihikot niini ang Pilipinas sa palisiya sa gubat sa US ug ang duso sa US nga pagrabehon ang panagbangi militar sa China pinaagi sa dugang deployment sa mga barkong iggugubat niini sa Pacific Sea, South China Sea ug sa Taiwan Strait.

Mibalibad ang rehimeng Duterte nga wagtangon ang Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement ug uban pang dili patas nga kasabutang militar sa US. Gitugutan niini ang US nga magpahigayon og mga pagbansay militar sa Pilipinas, pagdunggo sa mga barkong iggugubat niini, pagpatugpa sa mga jet fighter niini, pagmentina og permanenteng yunit sa mga sundalong Amerikano sa daghang kampo sa AFP ug maghan-ok og mga armas sa US sa nasud. Sa pagbuhat niini, kini naghimo sa nasud nga usa ka target sa bisan unsa nga nasud sa panagbangi sa US.

Ang Balikatan war exercises mipaigting sa panagbanging militar sa East Asia. Ang mga ehersisyo labaw pang nagpagrabe sa posibleng inter-imperyalistang panagsangka sa East Asia tali sa US ug China. Kini nga panagbangi gipasamot atubangan sa paningkamot sa China sa pagtukod sa kaugalingong kusog militar aron iduso ang lapas sa balaod nga pag-angkon niini sa 90% sa South China Sea, ug sa paningkamot sa US nga masiguro ang geopolitical nga interes niini sa gitawag nga “first island chain” (mga isla sa lain-laing nasud nga nakaatubang sa China) nga naglakip sa Pilipinas.

Ang pagpakita sa kusog sa US sa liboan ka mga tropang Amerikano ug sa ilang arsenal sa mga barkong iggugubat, jet fighter, drone, bomba ug tangke mahimong ikumpara sa mga katuigan sa pagpanulsol sa US sa Europe batok sa Russia nga nagpaulbo sa proxy war sa Ukraine. Kinahanglang magkat-on kita sa kasaysayan sa mga pagpanulsol sa US ug NATO ug ipanghingusog ang usa ka malinawong internasyunal nga negosasyon sa pag-angkon sa teritoryo sa Pilipinas nga giganti sa International Arbitral Tribunal ubos sa UNCLOS.

Balikatan wargames, nagduso sa pagpamomba gikan sa ere sa AFP, mipaigting sa panagbangi sa East Asia