Barangay Development Program, pampalaki lang ng pondong makukulimbat ng NTF-ELCAC

Kasinungalingan ang ipinagmamalaki ng NTF-ELCAC na P20 milyon pondo para sa Barangay Development Program (BDP) sa mga itinuturing nilang “cleared barangays”. Sa North Quezon, kabilang sa itinuring nilang “cleared barangays” ang mga barangay ng Umiray at Lumutan sa General Nakar, Quezon noong 2020 pero hanggang ngayon ay wala pa ring nagaganap na makabuluhang proyekto taliwas sa ipinagmamalaking farm-to-market road at nga irrigation projects daw na ipinatayo gamit ang nasabing pondo. Nais lang ni Antonio Parlade Jr. na depensahan ang pondo ng NTF-ELCAC upang patuloy na bigyang-katwiran ang kampanyang panunupil nito at panatilihin ang makukurakot nilang pera mula sa kaban ng bayan.

Walang natatamasang kaunlaran ang mamamayan sa mga barangay ng Lumutan at Umiray. Sa halip, inilulunsad ng 1st at 80th IBPA kasanib ang mga yunit ng PNP ang tuluy-tuloy na magastos na focused military operations. Sa halip na magbigay ng ayuda at makabuluhang proyektong pangkabuhayan, presyur ng sapilitang pagpapasuko, pananakot, pambubugbog at pagpaslang ang inaatupag ng mga yunit ng militar sa nasabing barangay at kahit sa iba pang bahagi ng North Quezon. Sa hanay ng mga katutubong Dumagat at Remontado, pagpapainom ng alak at panlalasing ang ginagawa ng mga militar sa halip na turuan silang maghanap-buhay at mag-aral.

Nagpapalipad rin ito ng makabagong drone at nagpupwesto ng mga sopistikado at mamahaling kagamitan sa surveillance sa mga baryo at komunidad upang isailalim sa matinding pagmamanman ang masa.

Pinalalabas ng NTF-ELCAC na nagmamalasakit sila sa kapakanan ng masa at nais nilang paunlarin ang kanilang kalagayan samantalang mag-iisang buwan na ang ipinataw nitong food blockade sa mga barangay ng Umiray, Pagsangahan, Lumutan, San Marcelino, Maligaya at iba pang barangay sa North Quezon. Mula 2020, tuloy-tuloy nitong hinahadlangan ang kabuhayan ng masa sa lugar dahil pinararatangan ang mga ito na may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan.

Pangakong mapapako ang kaunlaran sa programang ito at tanging silbi ay upang bigyang-katwiran ang limpak-limpak na pondo na NTF-ELCAC na para talaga sa panunupil sa mamamayan at para busugin ang mersenaryong tropa at mga lokal na burukratang makakabig nito.

Nananawagan ang AMC-NPA-North Quezon na singilin ng mamamayan nito ang P20 milyon na nakalaan sa kanilang mga barangay. Dapat pangunahan ng mga nasa lokal na gubyerno ang pagsisiyasat sa pinaglalaanan ng pondong ito at tiyaking napapakinabangan ng mamamayan laluna sa gitna ng pandemya. Dapat ding ilantad ng lahat ng demokratikong grupo at indibidwal ang mga nagaganap na surveillance, harassment, red-tagging at iligal na pag-aaresto at pamamaslang na isinasagawa ng NTF-ELCAC sa North Quezon sa halip na mga programa sa kabuhayan at kagalingan na higit na kailangan sa panahon ng pandemya.###

Barangay Development Program, pampalaki lang ng pondong makukulimbat ng NTF-ELCAC