Buwagin ang NTF-ELCAC, ilaan ang pondo sa ayuda at iba pang serbisyong panlipunan

Sinusuportahan ng MGC-NPA ST at ng malawak na sambayanang Pilipino ang panawagan ng ilang mga senador na buwagin ang NTF-ELCAC at ilipat ang P19.1 bilyong pondo nito sa ayuda para sa mahihirap. Wasto at makatwiran ang panukalang ito kasabay ng panawagang sibakin ang mga asong ulol na tagapagsalita nitong sina Parlade at Lorraine Badoy.

Ang panawagan sa loob ng Senado ay binunsod ng sunud-sunod at baliw na red-tagging at demonisasyon ng NTF-ELCAC sa nagpasimula ng Maginhawa Community Pantry na si Patricia Non at mga organisador ng community pantry sa iba’t ibang panig ng bansa na nagbibigay ng ayuda sa mamamayan ngayong pandemya. Sa harap ng lumalaganap na kultura ng takot at impyunidad sa ilalim ng rehimeng Duterte, kapuri-puri ang panukala ng ilang mga senador at dapat tularan ng iba pang mambabatas. Hayagan nilang sinasabing “walang kwenta ang NTF-ELCAC,” “sayang lang ang pera ng taumbayan kung gagamitin lang ito sa harassment” at marami pang iba. Patunay itong lalong nahihiwalay si Duterte at ang kanyang huntang militar sa mamamayan.

Tulad ng inaasahan, mariin itong tinutulan ni Duterte at ng AFP-PNP. Nanindigan ang Malakanyang at si Esperon na hindi maaaring alisin ang pondo ng NTF-ELCAC, pati na ang P16.4 bilyon ng Barangay Development Program (BDP). Pikon na tinawag ni Parlade na “istupido” ang mga senador kasabay ng todong pagdedepensa ng kanilang mga bayarang trolls, organisasyon at tauhan sa task force at sa rehimen.

Ipinagtatanggol ni Duterte ang NTF-ELCAC dahil ginagamit niya ito para manatili sa kapangyarihan at supilin ang mga kritiko, oposisyon at ang malawak na nakikibakang mamamayan. Instrumento ito ng rehimen para magtanim ng takot at lagim sa bayan at mapigilan ang anumang pag-aaklas. Nagresulta ito sa kabi-kabilang pamamaslang at dumaraming mga kaso ng paglabag sa karapatang tao. Sa Timog Katagalugan, aabot sa 31 aktibista ang brutal na pinaslang sa loob ng termino ni Duterte, kabilang ang siyam na biktima ng Bloody Sunday noong Marso 7 at ang lider-manggagawang si Dandy Miguel noong Marso 28.

Sa ilalim ng kontra-rebolusyonaryong kampanya, nilulustay ang pondo ng bayan sa walang puknat na focused military operations at retooled community support program operations, pagbili ng mga makabagong armas-pandigma at kampanyang pagpapasuko. Ngayong pandemya, mas inuna pa ng rehimen ang pagbili ng mga drone, helicopter at iba pang makabagong sandatang nakamamatay kaysa sa paglalaan ng pondo sa pagbili ng bakuna, mga gamit medikal at subsidyo’t ayuda sa pangangailangan ng mamamayan. Binabraso rin ng NTF-ELCAC ang mga sibilyang institusyon na lumahok sa kanilang maruming gera.

Ginagawang gatasang baka ng kampo ni Duterte at mga heneral ng AFP-PNP ang pondo ng NTF-ELCAC at BDP. Nalantad kamakailan na inilaan sa Davao City, ang balwarte ni Duterte, ang P1.64 bilyon o pinakamalaking alokasyon ng BDP. Malaking kikbak din ang nakukuha ng NTF-ELCAC sa mga programa nito ng pekeng pagpapasuko kung saan kumukubra sila ng P21,000 sa bawat maipaparadang sumuko habang ibinubulsa ang kalakhang bahagi ng pangakong P65,000 matatanggap ng bawat sumuko sa ilalim ng programang E-CLIP. Pinatutunayan ito ng mga biktima na kakarampot na ilang libo at ayudang pagkain ang iniaabot sa kanila matapos pasukuin. Batay sa kwentada, aabot sa P9.345 milyon sa pinakamababa ang nakulimbat ng AFP-PNP sa 445 biktima ng pagpapasuko sa Timog Katagalugan noong 2020 pa lamang.

Lehitimo at makatarungang hilingin ang pagbubuwag ng NTF-ELCAC na mabigat na pasaning krus ng bayan. Dapat manindigan para sa bayan ang lahat ng mga senador, kongresista at mga progresibong lingkod-bayan at huwag matakot na maging kritikal sa rehimen at tumindig sa pag-aalis ng pondo ng NTF-ELCAC at tuluyang pagbubuwag nito. Nararapat na unahin nila ang kapakanan ng mamamayan at ilaan ang malaking bahagi ng pondo sa serbisyong pangkalusugan at pagbabangon ng kabuhayan ng mamamayan na sinalanta ng pandemya.

Samantala, patuloy na lalaban ang mga yunit ng NPA sa ilalim ng MGC para biguin ang teroristang gera ng NTF-ELCAC at ni Duterte.###

Buwagin ang NTF-ELCAC, ilaan ang pondo sa ayuda at iba pang serbisyong panlipunan