COVID -19, nangin tabon sa pagpatuman sang Martial Law

 

Inutil na sa pagsolbar, ginhimo pa sang rehimeng Duterte ang COVID-19 pandemya nga tabon sang de facto Martial Law sa bug-os nga pungsod. Ginsakyan sini ang kahangawa kag kahadlok sang pumuluyo sa nagapanalasa nga virus para talunsay nga mapatuman ang militarisasyon, population control, kag pagpaibabaw sang awtoridad militar sa lokal nga burukrasya. Ang istrikto nga pagpatuman sang boundary checkpoints, lockdown/enhance community quarrantine, social distancing sa masobra na duha ka bulan bisan sa mga mabukid nga lugar kag wala sang loca1 transmission maathag nga pagkontrol sang populasyon. Sa tabon sang COVID-19 ginbaton ini sang masa nga wala sang mabaskog nga pagpamatuk.

Nangin tuman ka poderoso ang AFP kag PNP sa pagpatuman sang mga pagsulundan nga ginabalay sang Inter-Agency Tasf Force (IATF). Pulis ang ginapa-imbestigar sa anomalya sa pag-implementar sang Social Amelioration Program (SAP). Ginahatag man sa pulis kag army ang awtoridad nga magpanagtag sang pinansyal nga ayuda sa masa sa balibad nga kuno agawon sang NPA ang pundo para sa pumuluyo. Ginhimo ini nga rason para abswelto nga maka-operasyon kag makapaniktik sa mga base kag sonang gerilya sang NPA. Ini sa pihak nga mismo ang PNP kag army amo man ang numero uno nga nagapalusot sang makahulubog nga ilimnon, promotor sang pagpabulang kag nagabayolar sang social distancing. Kada adlaw sang Byernes ginapangunahan sang 61st IB PA nga naga-security sa Century Peak ang pagpabulang sa Sityo Insubrehan, Igcabugao, Iloilo. Promotor man sang bulang ang 12th IB CAA detatsment sa Brgy. Cabacanan, Alimodian kag sa Brgy. Alegria (Udlao), San Remegio, Antique.

Paanu ang institusyon nga ginapugaran sang korapsyon kag anomalya makahatag hustisya sa indi patas nga pagpanagtag sang SAP?

Masanag pa sa udtong-adlaw ang inutil nga mga tikang sang rehimen sa pag-atubang sang COVID-19. Mumho lang ang 6,000 pesos nga kantidad sang SAP, ang kinilo-kilo nga bugas kag sardinas para sa pila ka bulan nga pagkinahanglan sang daan na nga ginagutom nga pumuluyo. Wala sang serbisyo medikal nga ginahatag sa pumuluyo. Wala sang ayuda para sa kinahanglanon nga bulong, alcohol, face masks kag iban pa para sa ikaayong lawas. Sa baylo, padayon ang treyning kag rekrutment sang PNP. Padayon ang pagwaldas sang daku nga pundo sang ila gubyerno sa wala untat nga operasyon militar, pagpangbomba, surveilance operations batuk sa NPA kag nagabatu nga masa.

Batuan ang militarisasyon kag pagpatuman sang Martial Law!
Ibagsak ang pasistang – diktadurya sang Rehimeng US – Duterte!

COVID -19, nangin tabon sa pagpatuman sang Martial Law