CPP @ 50: Pahayag mula kay Apolinario Matienza ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas

Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command
NPA Batangas

Pinupugayan ng Eduardo Dagli Command, kasama ang buong rebolusyonaryong kilusan sa Batangas, ang darating na ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang isang matagumpay na bigwas sa rehimeng US-Duterte.

CPP @ 50: Pahayag mula kay Apolinario Matienza ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas