CPP @ 50: Pahayag mula kay Leona Paraqua ng NDF Palawan

Leona Paraqua – NDF-Palawan

“Nagdiriwang ang mamamayan ng Palawan sa ika-50 kaarawan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinatunayan sa 50 taong nagdaan na ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ay lumalakas, lumalawak at patuloy na lumalaban.”

CPP @ 50: Pahayag mula kay Leona Paraqua ng NDF Palawan