CPP @ 50: Pahayag mula kay Ma. Patricia Andal ng NDF Mindoro

Ma. Patricia Andal – NDF-Mindoro

“Sa ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, isa nang tiyak na kanlungan at pandayan ng mga magigiting na Pulang mandirigma ng New People’s Army ang mga kabundukan ng Mindoro. Matabang lupa ang malawak na kanayunan ng Mindoro para itayo rito ang Pulang gubyerno ng taumbayan. Ginagampanan ng NDF sa Mindoro ang papel para maging pinakakonsolidadong bahagi ng mamamayan na naghahangad ng tunay na pagbabago.

Hindi lamang dakilang gabay kundi tagapagpaalab din ang Partido Komunista ng Pilipinas ng diwang patriyotiko ng mga Mindoreño at masang Pilipino para magpunyagi sa mahabang pakikidigma ng bayan para sa tunay na demokrasya at kalayaan.”

CPP @ 50: Pahayag mula kay Ma. Patricia Andal ng NDF Mindoro